Do 60% bespovratne potpore za ulaganja u turizmu i ugostiteljstvu

Do 31. svibnja 2016. godine otvoren je  Javni poziv Ministarstva turizma za kandidiranje projekata za bespovratna sredstva temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.  Unutar više mjera projekte uređenja objekata, izgradnje bazena, plasmana otočkih proizvoda i druge, mogu  kandidirati gotovo sve vrste subjekata koji posluju u turizmu i ugostiteljstvu.

Pogledajte i ostale zanimljivosti za sektor turizma

Priznaju se troškovi nastali (i koji će nastati) tijekom 2015. i 2016. godine.

unnamed (1)

Objekti u domaćinstvu 

(soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)

Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene. Potpora može iznositi 40.000,00 kuna.

Seljačko domaćinstvo 

(OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

unnamed (2)

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg seljačkog domaćinstva, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije seljačkog domaćinstva za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
 • investicije usmjerene ka osnivanju novog seljačkog domaćinstva ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu – sportskorekreativni, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni, tematski parkovi, zabavni parkovi i parkirna mjesta
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

  Hoteliunnamed (3)

  Ulaganja u sve vrste objekata iz skupine „HOTELI“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel)

Objekti za smještaj trgovačkih društava, obrta i zadruga   unnamed (1)

(Kampovi,  odmorišta, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj)

– obnova, proširenje i uređenje – kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja

– izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema

– obnova i uređenje postojećih
objekata za smještaj i pratećih sadržaja u cilju povećanja kategorije

– razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja (bazeni i dr….)

Plasman otočnih proizvoda

pršutkoji su dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:

1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“

2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka

Na ovu mjeru prijaviti se mogu Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Posebni oblici turizma

rafting

 • ruralni i planinski turizam
 • obnova građevina industrijske i druge kulturne baštine, preuređenje i prenamjena za razvoj posebnih oblika turizma – kulturnog, zdravstvenog, avanturističkog, lovnog, ribolovnog i dr.
 • ciklo turizam
 •  pustolovni i sportsko-rekreativni turizam
 • zabavni i tematski parkovi
 •  „mali ploveći hoteli
 • obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma)

Na ovu mjeru prijaviti se mogu trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Maksimalni intenzitet potpore za sve opisane mjere je 60% prihvatljivog ulaganja, s izuzetkom potpore za Mjeru C -Sigurnost, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Odobrene potpore isplaćuju se  u dva dijela: – 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora a  ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom izvješću s računima o utrošku sredstava.  Potpore manje (ili jednake) od 50.000 kuna isplaćuju se u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora. 

Priznaju se troškovi nastali tijekom 2015. i 2016. godine. 

Klikom na sliku otvorite pregled svih trenutno otvorenih natječaja za sve sektore:

Grants