POPIS DRVNIH I NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA I USLUGA ŠUMA ZA ULAGANJA U OKVIRU TIPA OPERACIJE 8.6.3. »MARKETING DRVNIH I NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA«

Natječaj iz podmjere 8.6.3.

Šumski proizvodi su svi proizvodi šuma i šumskoga zemljišta, uključujući:

– šumsko drveće i grmlje te sve njihove dijelove

– biomasu ukupne šumske vegetacije

– cvjetove, sjeme, plodove, koru drveta, korijenje

– mahovinu, paprat, travu, trsku, cvijeće, ljekovito, aromatično i jestivo bilje, druge biljke i njihove dijelove

– gljive

– med, smolu

– listinac, travnati ili pašnjački prekrivač

– divljač i ostale životinje koje žive u šumi

– treset i humus i

– prerađevine isključivo i/ili s dominantnim udjelom šumskih proizvoda (divljačina, tinkture ljekovitog šumskog bilja i grmlja te drvni proizvodi

– piljeno drvo, blanjano drvo, cijepano drvo, sječka, iverje, briketi, peleti, drvena šindra, drvena galanterija i igračke i dr.).

Dobrobiti šuma su koristi koje proizlaze iz općekorisnih funkcija šuma, a to su:

– zaštita tla od erozije vodom i vjetrom

– uravnoteženje vodnih odnosa u krajobrazu te sprečavanje bujica i visokih vodnih valova

– pročišćavanje voda procjeđivanjem kroz šumsko tlo te opskrba podzemnih tokova i izvorišta pitkom vodom

– povoljni utjecaj na klimu i poljodjelsku djelatnost

– pročišćavanje onečišćenog zraka – utjecaj na ljepotu krajobraza – stvaranje povoljnih uvjeta za ljudsko zdravlje – osiguranje prostora za odmor i rekreaciju

– uvjetovanje razvoja ekološkoga, lovnog i seoskog turizma

– očuvanje genofonda šumskog drveća i ostalih vrsta šumske biocenoze

– očuvanje biološke raznolikosti genofonda, vrsta, ekosustava i krajobraza – podržavanje opće i posebne zaštite prirode (nacionalni parkovi i dr.) šumovitog krajobraza

– ublaživanje učinka stakleničkih plinova vezivanjem ugljika te obogaćivanje okoliša kisikom

– opća zaštita i unapređivanje čovjekova okoliša postojanjem šumskih ekosustava kao biološkog kapitala velike vrijednosti i

– značenje u obrani zemlje i razvoju lokalnih zajednica.

Usluge šuma su sve aktivnosti, djelatnosti i proizvodi koji direktno proizlaze iz općekorisnih funkcija šuma (dobrobiti šuma), a mogu biti: – zdravstvene

– sportsko-rekreacijske

– turističke

– lovstvo i lovni turizam ili – ambijentalne, kulturne i religijske.

Kontakt

Pogledajte i detalje otvorenog natječaja za operaciju 8.6.2.„Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva