Potpore HTZ za 2016. godinu

Status: zatvoreno

U nastavku pročitajte o Javnim pozivima za bespovratne potpore u 2016. godini koje je objavila  Hrvatske turistička zajednica. 

Možda će Vas zanimati: Potpore za izgradnju bazena i druga ulaganja u turizmu

Lokalni trajektni prijevoz grupa 2016

otvoren do 20. siječnja 2016. godine.

Javni poziv za sufinanciranje lokalnog trajektnog prijevoza grupa organizatora putovanja s organiziranim autobusnim dolascima u 2016. godini.

U sufinanciranju lokalnog trajektnog prijevoza grupa sudjeluju:  nositelj smještajne ponude na otoku s minimalno 50% sredstava  sustav TZ i ostali subjekti u destinaciji s maksimalno 25% sredstava  HTZ s maksimalno 25% sredstava.

Konsolidator i primatelj potpore (Korisnik potpore) za lokalni trajektni prijevoz grupa je nositelj smještajne ponude na otoku koji podmiruje troškove povratne trajektne karte za autobus i ostalim sudionicima u sufinanciranju fakturira njihov udio na temelju dokazne dokumentacije koju prilaže

Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima 

otvoren do 4. travnja 2016. godine.

Javni poziv  za dodjelu bespovratnih sredstava  za projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske i to za:

 • razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista;
 • edukacija;
 • razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture.

Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini

Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini  uređuju  se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom.

Na temelju ovog Programa, HTZ će u 2016. raspisati Javne pozive za sljedeće mjere:

 1. Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
 2. Potpore događanjima,
 3. Razvoj i uvođenje na tržište od posebnog interesa složenih turističkih proizvoda.

Potpore događanjima (3 programa)

Otvoren do 30. svibnja 2016.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to: trgovačka društva, obrti, zadruge, nacionalni sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice.

Događanje može kandidirati samo jedan suorganizator događanja.

Program 1. Potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima 

Turistički nerazvijena područja su: područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba te sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Vrste događanja:

 1. kulturna/zabavna događanja
 2. sportska događanja
 3. eno-gastronomska i ostala događanja (povijesna, tradicijska).

Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima   

Vrste događanja:             

 1. kulturna/zabavna događanja
 2. sportska događanja
 3. eno-gastronomska i ostala događanja (povijesna, tradicijska).

Program 3. TOP događanja  

vrste događanja:

Međunarodna TOP događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja, i to:

 1. zabavna,
 2. sportska

Potpore programima DMK

otvoren do 30. svibnja 2016. godine.

Korisnici mogu biti  pravne i fizičke osobe  registrirane kao turistička agencija, koje ispunjavanju daljnje uvjete natječaja.

Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda iz točke I. Javnog poziva i to za sljedeće troškove razvoja, distribucije i promocije, prema specifikaciji prihvatljivih troškova u okviru Javno poziva.

Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

otvoren  do 4. travnja 2016. godine.

Predmet javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava  za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone,
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
 • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
 • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
 • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Korisnici potpore su: trgovačka društva, obrti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, regionalna i lokalna samouprava; OPG-/seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

Intenzitet potpore je 50% opravdanih/prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos 200.000,00 kn. po projektu.