Natječaj za projekte ulaganja u ICT na potpomognutim područjima

Status: Zatvoren

Otvoren je  natječaj Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) putem kojega je moguće ostvariti  bespovratne potpore  do 1.500.000,00 kuna, odnosno do 90% ulaganja u nabavu ICT. Potporu mogu ostvariti mikro, mala i srednja poduzeća gotovo svih sektora izuzev primarne poljoprivredne proizvodnje, za ulaganja na potpomognutim područjima RH.

Tko može konkurirati bespovratna sredstva? 

Na natječaj se mogu prijaviti mali i srednji poduzetnici, obrtnici bez obzira na mjesto sjedišta, uz uvjet da se ulaganje vrši na potpomognutim područjima, odnosno na  području I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i I. , II. I III. skupina jedinica lokalne samouprave.

”  Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima. Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH”.

Visina i intenzitet potpore

Moguće je ostvariti bespovratnu potporu do 90% ulaganja, u iznosu od 100.000,00 do 1.500.000,00 kuna.   

Za koja ulaganja je moguće ostvariti potporu?

U prihvatljive troškove spadaju:

  • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM; SAAS modeli)
  • Troškovi za licence za nadogradnju softvera
  • Troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika
  • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
  • Troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava
  • Troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta
  • Troškovi poslovnih putovanja i putovanja za potrebe treninga

Trajanje natječaja

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 3 milijuna €.