Naše usluge u području EU fondova obuhvaćaju:

 • Informacije o dostupnim izvorima bespovratnog financiranja
 • Predstavljanje pogodnih natječaja
 • Pomoć u oblikovanju projektne ideje
 • Izrada poslovnog plana i ostalih financijskih planskih dokumenata po potrebi
 • Izrada kompletne projektne dokumentacije
 • Prijava projekta
 • Praćenje postupka evaluacije i izvještavanje o statusu projekta
 • Priprema dokumentacije za zahtjev za isplatu
 • Adiministracija projekta
 • Savjetovanje o vođenju dokumentacije projekta
 • Savjetovanje vezano za informiranje i vidljivost
 • Periodična izvješća o provedbi projekta po potrebi
 • Završno izvješće projekta

Cijena i način plaćanja

Iznos naknade ovisi o vrsti projekta, kompleksnosti projektne dokumentacije i visini projektne investicije.

Fiksni dio naknade za poslovno savjetovanje i izradu projektne dokumentacije zaračunava se u fazi prijave, a naknada za uspjeh projekta, u postotnom iznosu, nakon odobrenja i isplate bespovratne potpore.

Za konkretne informacije molimo obratite nam se putem formulara u nastavku: