Program kreditiranja turističkog sektora HBOR-a

Cilj Programa je realizacija investicijskih projekata malih i srednjih te velikih poduzetnika u turističkoj djelatnosti, a kojima se stvaraju uvjeti za poticanje zapošljavanja, produženje turističke sezone te povećanje prihoda u turizmu s ciljem podizanja konkurentnosti turističkih destinacija.

uključuje ulaganja za potrebe:

a) Unapređenja smještajne ponude (hoteli, aparthoteli, pansioni, hosteli, turistička naselja, kampovi i sl.) u smislu:

 povećanja hotelskih i sličnih kapaciteta smještaja,

 razvoj difuznih hotela kao nove ponude smještaja,

 izgradnju ili uređenje energetski učinkovitih malih hotela tzv. „zeleni krediti“,

 izgradnja novih i obnova postojećih malih i tematiziranih kampova,  povećanja kategorizacije smještajnih kapaciteta,

 podizanja razine i raznovrsnosti usluge kroz dodatne sadržaje koji proširuju ponudu smještajnih objekata, kao bazen, teniski teren, dječje igralište, wellness centar i sl.

 ostale vrste smještaja ukoliko se radi o objektima sagrađenim u skladu s izvornom tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom (prema uvjetima konzervatorske struke).

b) Povećanje flote malih obiteljskih „plovećih hotela“ u smislu:

 poticanje izgradnje novih i rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova (sa i/ili bez kabina),  poticanje tradicijskih obrta koji se bave gradnjom tradicijskih brodova (izgradnja, obnova i modernizacija funkcionalno opremljenih manjih brodova sa elementima tradicijske gradnje, u vlasništvu malih brodara, a namijenjenih cruisingu i izletima).

c) Zaštitu i očuvanje kulturne baštine u funkciji turizma;

d) Obogaćivanje raznovrsnosti novih usluga i sadržaja uz smještajne objekte

– sportski, zdravstveni, nautički i sl.;

e) Unapređenje ostale destinacijske turističke ponude i sadržaja

– tematski parkovi, golf vježbališta, akvariji, muzejsko-izložbeni prostori, luke nautičkog turizma i ostali sadržaji za povećanje konkurentnosti destinacije.

Članak koji čitate je informativnog karaktera. Sve detalje molimo potražitena službenim stranicma HBOR-a.