Program kreditiranja pripreme turističke sezone

Hrvatska banka za obnovu i razvitak definirala je poseban Program kreditiranja pripreme turističke sezone.

Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva, obrtnici i ustanove u djelatnosti turizma.  najniži iznos kredita po krajnjem korisniku kredita godišnje je u pravilu 80.000,00 kuna a najviši iznos kredita može biti do 10.000.000,00 kuna.

Rok korištenja kredita je od 15. prosinca do 30. lipnja sljedeće godine, a korištenje kredita moguće je i ranije sukladno Odluci nadležnog tijela HBOR-a.

Otplata kredita: u 2 jednake rate koje dospijevaju 15. listopada i 15. studenog tekuće godine.

Kamatna stopa je promjenjiva, tromjesečni EURIBOR+3,75% godišnje

HBOR provodi ovaj Program: kreditiranjem putem poslovnih banaka te kreditiranjem po modelu podjele rizika.

Izvor: službene stranice HBOR-a. 

Klilkom na sliku otvorite pregled svih članaka vezanih sa sektor turizma.

Grants