Osim EU fondova  projekti se u RH mogu financirati i iz EU Programa.  Članstvom u Europskoj uniji, Hrvatska punopravno sudjeluje u svim postojećim Programima Unije.

Za razliku od EU fondova, kojima u RH upravljaju nacionalna tijela (središnje – koordinacijsko tijelo i provedbena tijela) i radi se isključivo o projektima u RH,  o projektima iz Programa uglavnom odlučuju provedbena tijela EU,  a na  natječaje se u pravilu mogu prijaviti projekti  iz svih zemalja članica EU.

Programi Europske unije 2014-2020.

 • Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
 • Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća COSME
 • Program EU za zaštitu potrošača 2014.-2020.
 • Kreativna Europa
 • Europa za građane
 • Program o pravima jednakosti
 • LIFE program za zaštitu okoliša i klimatske akcije
 • Customs 2020
 • Program za zapošljavanje i socijalne inovacije
 • Fiscalis 2020.
 • Program za zapošljavanje i socijalne inovacije
 • Program za pravosuđe 2014.-2020.
 • Hercule III
 • Mehanizam Unije za civilnu zaštitu