Pogledajte i aktualne natječaje za poduzetništvo i poljoprivredu

Izrada planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)

Status: Zatvoren

otvoren od 29.7.2016. do 30.8.2016.

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.7.2016. do 30.8.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Područje: zaštita prirode i okoliša

Sažetak: Poziv je namijenjen Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu koja, sukladno odredbama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama izrađuje prijedloge Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima).

Svrha Poziva: Doprinos očuvanju strogo zaštićenih divljih vrsta u Republici Hrvatskoj.

Predmet Poziva: Potpora izradi Planova upravljanja prioritetnim strogo zaštićenim divljim vrstama u svrhu postizanja ili održavanja njihovog povoljnog stanja očuvanosti.

Najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 10.000.000 kuna, dok maksimalni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti unutar ovog Poziva iznosi 8.500.000 kuna.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.
Projekt se provodi u Republici Hrvatskoj i u drugim Zemljama članicama Europske Unije.
Projektni prijedlog podnosi se na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.
Poziv se vodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom za predaju projektnog prijedloga do30. kolovoza 2016. godine.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 29. srpnja 2016.

Dokumentacija:

Sažetak poziva na dostavu projektnih prijedloga – Izrada planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama