Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć

Status: otvoren od 22.7.2016. do 25.8.2016.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 22.7.2016. do 25.8.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: državna i javna uprava

Prijavitelji: javna tijela (ministarstva i agencije), tijela javne vlasti

Sažetak:

Opći cilj ovog Poziva je podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata.

Specifični cilj ovog Poziva je izrada projektne /natječajne dokumentacije relevantne za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 4.000.000,00 HRK.
Prihvatljive aktivnosti za financiranje  sredstvima Tehničke pomoći u okviru ovog poziva su:

–           izrada analiza nužnih za pripremu operacija /projekata

–           razvoj i priprema operacija /projekata

–           izrada sažetaka operacija

–           izrada projektne /natječajne dokumentacije.

 

Dokumentacija:

Poziv_za_iskaz_interesa_za_dodjelu_bespovratnih_sredstava_KI.pdf
Izjava_prijavitelja_o_istinitosti_podataka.docx

 

Preneseno sa: Strukturni fondovi.hr