InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

HBOR kreditni program EU fondovi

Kako povući sredstva iz EU fondova=

HBOR krediti za provedbu projekata sufinanciranih iz EU fondova.

HBOR je u razdoblju 2014.-2020. preuzeo ulogu kreditora EU projekata koji će se sufinancirati sredstvima ESI fondova.  Kreditna sredstva koja HBOR osigurava namijenjena su zatvaranju financijske konstrukcije projekata, a obuhvaćaju: dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova – prihvatljivi izdaci, te izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove.

Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

 • Iznos kredita: najniži iznos 80.000,00 kn, a najviši nije ograničen
 • Rok otplate: do 15 godina uključujući poček
 • Poček: do 3 godine (do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada)
 • Rok korištenja: do 18 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i kraći, odnosno duži rok

Kreditiranje EU projekata privatnog sektora

 • Iznos kredita:
 • Najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kn.
  Najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, visini darovnice, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja
 • Poček: do 3 godine
 • Rok otplate:  do 15 godina uključujući poček (u opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući 4 godine počeka)
 • Rok korištenja: do 18 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i duži rok

Kreditiranje EU projekata javnog sektora

 • Iznos kredita: najniži iznos 100.000,00 kn, a najviši nije ograničen
 • Rok otplate: do 15 godina

Više o HBOR kreditima

Stranica je informativnog karaktera i nije službena stranica HBOR-a niti jedne druge državne/javne institucije. Sadržaj je baziran na javno dostupnim web izvorima – mrežnim stranicama državnih/javnih institucija/tijela te InterMedia Projekt ne preuzima odgovornost za sadržaj izvora. Za provjeru aktualnosti informacije molimo uvijek provjerite datum objave i potražite  službene podatke.
%d blogeri kao ovaj: