InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

HBOR krediti za žene poduzetnice

HBOR program kredita za poduzetništvo žena

Cilj Programa je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja MSP u većinskom vlasništvu žena, sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u RH za razdoblje 2014.-2020. godine.

Kredite mogu zatražiti poslovni subjekti (detaljnije u nastavku) u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena. Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši  700.000,00 kuna, s rokom otplate do 12 godina, uz 2 godine počeka, s kamatom od 2% (uz mogućnost smanjenja).

Uz zahtjev za kredit prilaže se poslovni plan.Trebate li pomoć u izradi poslovnog plana zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu. Više u nastavku.

Korisnici kredita

Trgovačka društva, obrtnici OPG, osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice i čiju upravu vodi žena

Namjena kredita
 • Osnovna sredstva
  • Materijalna imovina (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada)
  • Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
 • Trajna obrtna sredstva
  • do 30% ukupnog iznosa kredita

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.

Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

Način kreditiranja
 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje
 • model podjele rizika
Iznos kredita

Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 700.000,00 kuna
Krediti se ugovaraju u kunama.

HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim  slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Rok korištenja :U pravilu 12 mjeseci

Otplata kredita:  Do 12 godina uključujući i poček

Poček:

 • do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada
 • do 2 godine za ostala ulaganja
Kamata

Kamatna stopa 2% godišnje
Kriteriji i mogućnosti sniženja
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

Kreditna dokumentacija

Uz zahtjev za kredit prilaže se Investicijska studija (za ulaganja iznad 700.000 kn) ili poslovni plan (za ulaganja do 700.000 kn).

Ostala kreditna dokumentacija ovisi o izboru načina kreditiranja. Uz zahtjev za kredit prilaže se poslovni plan.Trebate li pomoć u izradi poslovnog plana obratite se i zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu.

Više o HBOR kreditima

Stranica je informativnog karaktera i nije službena stranica HBOR-a niti jedne druge državne/javne institucije. Sadržaj je baziran na javno dostupnim web izvorima – mrežnim stranicama državnih/javnih institucija/tijela te InterMedia Projekt ne preuzima odgovornost za sadržaj izvora. Za provjeru aktualnosti informacije molimo uvijek provjerite datum objave i potražite  službene podatke.
%d blogeri kao ovaj: