InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

HBOR krediti za inovatore

Pronalasci – HBOR program kredita za inovatore

Cilj Programa je poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika kroz financiranje poduzetničkih planova temeljenih na znanju, novim tehnologijama uz primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija.

Kredite mogu zatražiti MSP koji imaju razvijen proizvod (atestiran prototip) i/ili tehnologiju, te koji uz navedeno zadovoljavaju uvjete programa (više u nastavku).

Uz zahtjev za kredit prilaže se investicijski program (za ulaganja iznad 700.000 kn) ili poslovni plan (za ulaganja do 700.000 kn) Trebate li pomoć u izradi investicijskog programa ili poslovnog plana zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu. Više u nastavku.

Korisnici kredita

mala i srednja trgovačka društva, obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji imaju razvijen proizvod (atestiran prototip) i/ili tehnologiju, te koji uz navedeno zadovoljavaju jedan od sljedeća tri uvjeta:

 • su podnijeli zahtjev za priznanje patenta u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu
 • su pokrenuli postupak zaštite industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu ili
 • koji posluju dulje od 2 godine te koji u bilanci za prethodnu godinu imaju iskazanu stavku – nematerijalna imovina – izdaci za razvoj.
Namjena kredita
 • Osnovna sredstva

  • oprema i uređaji
  • dogradnja i uređenje poslovnog pogona
  • kupnja i izgradnja poslovnog prostora, samo za iskusne i uspješne poduzetnik
 • Trajna obrtna sredstva
  • do 30% ukupnog iznosa kredita, a za djelatnosti razvoja programske podrške računalima (softver) iznimno se može odobriti i veći iznos ulaganja za namjenu obrtnih sredstava
Način kreditiranja
 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje
 • model podjele rizika
Iznos kredita

Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos nije ograničen.
Krediti se ugovaraju u kunama.

HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim  slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Rok korištenja: U pravilu 12 mjeseci

Otplata kredita:  Do 12 godina uključujući i poček

Poček:

 • do 3 godine
Kamata
 • Kamatna stopa za  male i srednje poduzetnike  koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu:  2% godišnje
  Kriteriji i mogućnosti sniženja
  – 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
  – 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
  – 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća
 •  Kamatna stopa za sve ostale MSP: 4 % godišnje
  Kriteriji i mogućnosti sniženja
  – 1 p. b. za nove investicije
  – 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
  – 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
  – 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

Kreditna dokumentacija

Uz zahtjev za kredit prilaže se investicijski program (za ulaganja iznad 700.000 kn) ili poslovni plan (za ulaganja do 700.000 kn). Ostala kreditna dokumentacija ovisi o izboru načina kreditiranja.

Trebate li pomoć u izradi poslovnog plana zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu.

Više o HBOR kreditima

Stranica je informativnog karaktera i nije službena stranica HBOR-a niti jedne druge državne/javne institucije. Sadržaj je baziran na javno dostupnim web izvorima – mrežnim stranicama državnih/javnih institucija/tijela te InterMedia Projekt ne preuzima odgovornost za sadržaj izvora. Za provjeru aktualnosti informacije molimo uvijek provjerite datum objave i potražite  službene podatke.
%d blogeri kao ovaj: