InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Bespovratna sredstva za stočarstvo u 2019. godini

Kako ostvariti potpore iz EU fondova za stočarstvo i peradarstvo

2.prosinca 2019.godine objavljena su tri nova natječaja iz Podmjere 4.1.Programa ruralnog razvoja, za sektor tovnog govedarstva. Prijave započinju od 2.siječnja 2020. godine.

Početkom godine objavljen je natječaj iz Podmjere 4.4., a isti je ubrzo po otvaranju odgođen. U okviru ovog natječaja mogu se ostvariti potpore iz EU fondova od 400 do 150.000 eura po projektu,    za 100% troškova. Potpore se mogu ostvariti za kupnju električnog pastira ili pastirskog psa tornjaka, izgradnju i obnovu nastambi za stoku, kupnju zemljišta i druga ulaganja u stočarstvu i peradarstvu.

Podmjera 4.4. Tko može ostvariti bespovratne potpore?

Na natječaj iz podmjere 4.4. mogu se prijaviti subjekti koji se  bave stočarskom ili peradarskom proizvodnjom i upisani su u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), a to mogu biti

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode

Za što se mogu ostvariti bespovratna sredstva u podmjeri 4.4.?

Prihvatljvi troškovi, koji se mogu financirati iz potpore su:

1. materijalni troškovi:

 • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom (47,00 HRK/m)
 • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) (3.000,00 HRK/kom)Izgradnja novih
 • Obnova postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (Iznos iz ponude sa najnižom cijenom od minimalno dvije prikupljene ponude putem Portala ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju)
 • Kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganje u izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (Iznos iz ponude/predugovora, ali maksimalno do iznosa iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti zemljišta)

2. nematerijalni troškovi

 • kupnja ili razvoj računalnih programakupnja prava na patente i licence autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

3. opći troškovi

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

(do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova)

Iznos potpore i udio financiranja iz potpore

Bespovratne potpore za stočarstvo i peradarstvo iz Podmjere 4.4. iznose od najmanje 400 eura, do najviše 150.000 eura, a iz potpore se financira kompletno projektno ulaganje – u intenzitetu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Zatražite dodatne informacije i neobvezujuću ponudu, pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme i ne propustite priliku za bespovratna sredstva za stočarstvo i peradarstvo.

%d blogeri kao ovaj: