InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Bespovratna sredstva za stočarstvo u 2019. godini

Kako ostvariti potpore iz EU fondova za stočarstvo i peradarstvo

Dana 11. veljače 2019. godine otvara se Natječaj iz Podmjere 4.4., u kojemu se mogu ostvariti potpore iz EU fondova od 400 do 150.000 eura po projektu,    za 100% troškova. Potpore se mogu ostvariti za kupnju električnog pastira ili pastirskog psa tornjaka, izgradnju i obnovu nastambi za stoku, kupnju zemljišta i druga ulaganja u stočarstvu i peradarstvu.

Podmjera 4.4. Tko može ostvariti bespovratne potpore?

Na natječaj iz podmjere 4.4. mogu se prijaviti subjekti koji se  bave stočarskom ili peradarskom proizvodnjom i upisani su u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), a to mogu biti

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode

Za što se mogu ostvariti bespovratna sredstva u podmjeri 4.4.?

Prihvatljvi troškovi, koji se mogu financirati iz potpore su:

1. materijalni troškovi:

 • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom (47,00 HRK/m)
 • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) (3.000,00 HRK/kom)Izgradnja novih
 • Obnova postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (Iznos iz ponude sa najnižom cijenom od minimalno dvije prikupljene ponude putem Portala ponuda Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju)
 • Kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganje u izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (Iznos iz ponude/predugovora, ali maksimalno do iznosa iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti zemljišta)

2. nematerijalni troškovi

 • kupnja ili razvoj računalnih programakupnja prava na patente i licence autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

3. opći troškovi

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

(do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova)

Iznos potpore i udio financiranja iz potpore

Bespovratne potpore za stočarstvo i peradarstvo iz Podmjere 4.4. iznose od najmanje 400 eura, do najviše 150.000 eura, a iz potpore se financira kompletno projektno ulaganje – u intenzitetu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Zatražite dodatne informacije i neobvezujuću ponudu, pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme i ne propustite priliku za bespovratna sredstva za stočarstvo i peradarstvo.

Oglasi
%d bloggers like this: