Novi natječaji za Podmjeru 4.1. tipovi operacija 4.1.1., 4.1.2 i 4.1.3.

Status natječaja: Zatvoren

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 2.prosinca 2019. g. tri natječaja za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i to za provedbu tipova operacija:

 •  4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo
 •   4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“
 •   4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“

Natječaj za podmjeru 4.2. (Prerada poljoprivrednih proizvoda) nalazi se na javnom savjetovanju, te se i njegova objava očekuje uskoro.  Više detalja o natječaju za podmjeru 4.2.

Podmjera 4.1. Tip operacije 4.1.1.

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo

Potpore za stočarstvo

Natječaj se provodi odvojeno za dvije skupine poljoprivrednih gospodarstava, i to za “male korisnike” ekonomske veličine od minimalno 8.000 € do 25.000 €, te za skupinu s ekonomskom veličinom preko 25.000 eura. Na natječaju su prihvatljivi prijavitelji također i proizvođačke organizacije te zadruge.

Prijavitelji poljoprivredna gospodarstva moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Registar poreznih obveznika dulje od 12 mjeseci, osim mladih poljoprivrednika, koji mogu biti upisani i kraće. Sve uvjete prihvatljivosti provjerite na poveznici.

Prihvatljivi projekti provode se u sektoru tovnog govedarstva.

Iznos i intenzitet potpore

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.
 • Najmanji iznos bespovratne potpore po projektu je5.000 eura.
 • Najveći iznos bespovratne potpore po jednom projektu je
  • 200.000 eura za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eura i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)
  • 500.000 eura za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova), a za korisnike početnike
  • do 100.000 eura za korisnike početnike
 • Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi: Prijave se zaprimaju od 2. 1. 2020. godine od 12:00 sati do 28. 2. 2020. godine do 12:00 sati.

Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi projekta.

Podmjera 4.1. Tip operacije 4.1.2.

Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika proizvođačke organizacije a koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna.
 • Najniža bespovratna potpora po projektu iznosi 5.000 eura
 • Najviša bespovratna potpora po projektu iznosi 300.000 eura osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 100.000 eura.
 • Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi: Zahtjevi za bespovratnu potporu podnose se od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.

Podmjera 4.1. TO 4.1.3. 

Korištenje obnovljivih izvora energije 

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.
 • Najniža bespovratna potpora po projektu iznosi 5.000 eura
 • Najviša bespovratna potpora po projektu iznosi 1.000.000 eura osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 100.000 eura.
 • Intenzitet bespovratne potpore po projektu iznosi
  • 70% za mlade poljoprivrednike
  • 70% ako se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • 70% ako je laganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.
  • 50% za sve ostale

Rokovi: Prijave na natječaj podnose se od 2. 1. 2020. g. od 12:00 sati do 31. 3. 2020. g.  do 12:00 sati.

Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi projekta.