Potpore do 20.000 € za ulaganja u poljoprivredu

Novi natječaj LAG Moslavina

LAG Moslavina objavila je novi natječaj za bespovratna sredstva za poljoprivrednike za LAG LRS TO 1.1.1. sukladan Mjeri 4 Podmjeri 4.1. Tip operacije 4.1.1.: Programa ruralnog razvoja Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Provjerite sve najavljene natječaje za poljoprivredu za 2023.godinu

Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi, obrti, poduzeća, zadruge i proizvođačke organizacije) s područja LAG Moslavina, koji ispunjavaju sve uvjete Natječaja. Prijavitelji moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i RPO minimalno 12 mjeseci, osim mladih poljoprivrednika koji mogu biti upisani najkasnije do dana objave Natječaja. Potrebna ekonomska veličina za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća je najmanje 6.000 € a za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 €.

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 52.658,89 €, a bespovratna potpora po jednom projektu iznosi od 5.000 € do 20.000 €, za 50% troškova projekta, s iznimkom mladih poljoprivrednika koji mogu ostvariti 70% potpore.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 18. travnja 2023. do 18. svibnja 2023. godine. Više o natječaju u nastavku, a za više informacija i pomoć u pripremi projeka stojimo Vam na raspolaganju.

Prihvatljivi troškovi – za što se može ostvariti potpora?

  • Prihvatljivi materijalni troškovi

a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:

i. objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

ii. zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

iii. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti iv. objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom v. novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu vi. sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

b) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

c) kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)

d) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

e) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), (prihvatljivo od 1. siječnja 2014.godine)

f) prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili

g) uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

  • Prihvatljivi nematerijalni troškovi

a) kupnja ili razvoj računalnih programa

b) kupnja prava na patente ili licence

c) zaštita autorskih prava

d) registracija i održavanje žigova

e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem 1c.

  • Prihvatljivi opći troškovi

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Tko se može prijaviti na natječaj za bespovratne potpore?

Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi, obrti, poduzeća, zadruge i proizvođačke organizacije) s područja LAG Moslavina, koji ispunjavaju sve uvjete Natječaja. Prijavitelji moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i RPO minimalno 12 mjeseci, osim mladih poljoprivrednika koji mogu biti upisani najkasnije do dana objave Natječaja. Potrebna ekonomska veličina za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća je najmanje 6.000 € a za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 €

Svi prijavitelji moraju imati sjedište na području LAG Moslavina i to:

  • Općine: Dubrava, Hercegovac, Kloštar Ivanić, Križ, Lipovljani, Velika Ludina i Velika Trnovitica
  • Gradovi: Čazma, Garešnica, Ivanić-Grad, Popovača i
  • slijedeća naselja grada Kutine; Banova Jaruga, Batina, Brinjani, Čaire, Gojlo, Husain, Ilova, Jamarica, Kletište, Krajiška Kutinica, Kutina, Kutinica, Kutinska Slatina, Katoličke Čaire, Međurić

Iznos potpore

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 52.658,89 €, a bespovratna potpora po jednom projektu iznosi od 5.000 € do 20.000 €, za 50% troškova projekta, s iznimkom mladih poljoprivrednika koji mogu ostvariti 70% potpore.

Rokovi

Prijave na natječaj za Mjeru 4.1.1. zaprimaju se od od 18. travnja 2023. do 18. svibnja 2023. godine. Projekti se rangiraju po bodovima, sukladno kriterijima odabira, a u sluačju da više projekata ima jednaki broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Za više informacija i pomoć u pripremi projeka stojimo Vam na raspolaganju.