Mjera 6.3.1. Potpore za male poljoprivrednike

Novi LAG natječaj za potpore od 15.000 eura bespovratno

LAG Mentorides objavio je novi Natječaj  za tip operacije 1.1.1, (Mjera 6 Tip operacije 6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH). Putem Natječaja dodijelit će se ukupno 165.000 eura, a iznos bespovratne potpore po jednom projektu je 15.000 eura bespovratno, za 100% prihvatljivih troškova projekta.

Prijaviti se mogu mala poljoprivredna gospodarstva (SOPG, OPG, poljoprivredni obrti i poduzeća, zadruge) ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja obuhvata ovoga LAG-a, i to:  Općine Povljana, Kolan, Lopar te gradovi: Pag, Novalja i  Rab. Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

Potpore se mogu iskoristiti za kupnju poljoprivredne mehanizacije (uključujući i rabljene traktore), opreme i strojeva, kupnju životinja, izgradnju ili opremanje objekata u stočarstvu, podizanje trajnih nasada i druga ulaganja u poljoprivredu.

Prijave se podnose od 29.03. do 2.5.2023.godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Više o natječaju u nastavku:

Prihvatljive aktivnosti:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i promidžba vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda 
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta 

Rokovi: Prijave se podnose od 29.03. do 2.5.2023.godine. 

Natječaj za tip operacija 6.3.1.  po ovim uvjetima više se neće raspisivati na nacionalnoj razini.  U novom razdoblju mjera će se provoditi  kao I73.12. , s novim uvjetima. 

Podmjera 6.3. najpopularnija je podmjera Programa ruralnog razvoja na koju se do sada javio najveći broj kandidata. Zbog završetka provedbe Programa ruralnog razvoja više se neće provoditi na nacionalnoj / državnoj razini, već će se se mjera provoditi kao Intervencija 73.12., s novim uvjetima.