Potpore od 7.000 € do 20.000 € za samozapošljavanje

Kako do potpore za samozapošljavanje u 2023.?

2023.godine nastavlja se provedba mjera aktivne politike zapošljavanja uključujući Potpore za samozapošljavanje. Planirate li u ovoj godini ostvariti svoj plan pokretanja vlastitog posla? Provjerite možete li aplicirati za potporu HZZ od 7.000€ do čak 20.000€. U nastavku najvažniji detalji uvjeta za prijavu, prihvatljivih troškova i drugih detalja.

Tko može ostvariti potporu za samozapošljavanje?

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se nezaposlenim osobama, prijavljenim u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to barem 1 dan. Potpora se može iskoristiti samo jednom pa mogu prijaviti samo oni koji još nisu koristili potporu iz iste ove mjere.

Pritom nisu prihvatljivi sljedeći korisnici:

 • koji imaju blokirane račune
 • kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju namjeravaju tražiti potporu a nisu nezaposleni više od 12 mjeseci
 • koji su unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva bili:
  • nositelj ili član OPG ili SOPG
  • vlasnik obrta,
  • vlasnik/osnivač trgovačkog društva,
  • osnivač /vlasnik /nositelj/direktor /ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti,
  • članovi zadruga,
  • obavljali domaću radinost
  • ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu

Svrha potpore

Potpora se dodjeljuje za pokretanje vlastitog poslovanja u organizacijski oblicima: obrt (“obični” obrt koji je obveznik poreza na dohodak prema poslovnim knjigama, paušalni obrt, j.d.o.o., d.o.o., samostalna djelatnost ili ustanova. Nije prihvatljivo preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta od člana obitelji, tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se za široki spektar djelatnosti ali neke su ipak isključene (u nastavku cjelokupan popis prihvatljivih i neprihvatljivih djelatnosti)

Odabir organizacijskog oblika poslovanja ovisi o vrsti djelatnosti, planiranim prihodima i drugim faktorima. Prije izrade poslovnog plana za samozapošljavanje svakako je potrebno dodatno se informirati; za neke djelatnosti po važećim propisima određeni organizacijski oblici nisu mogući. Nadalje, za određene djelatnosti obvezna je stručna sprema / osposobljenost zako se obavlja putem obrta (vezani obrti). Odabir između “običnog” i paušalnog obrta također treba temeljiti na specifičnostima djelatnosti, planiranom prometu i dr.

Za pomoć u pripremi poslovnog plana i savjetovanje vezano za pokretanje poslovanja stojimo Vam na raspolaganju.

Prihvatljivi troškovi

Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se za dvije osnovne skupine troškova / ulaganja: fiksni iznos i varijabilni iznos.

 • Fiksni iznos

Fiksni iznos 2023.godine je definiran na 5.000 € za sve korisnike. Namijenjen je za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično.

 • Varijabilni iznos

Varijabilni iznos može uključivati troškove :

1 Kupnje nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)

2 Kupnje ili zakupa licenciranih IT programa

3 Kupnje novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*

4 Franšize

Za razliku od potpora za samozapošljavanje u 2022.godini, ove godine potpora se može dodijeliti za iznos troška bez pdv-a. Bez obzira hoće li Vaš budući poslovni subjekt biti u sustavu pdv-a ili ne, potpora ne pokriva iznos pdv-a.

Iznosi varijabilnih troškova u poslovnom planu pravdaju se troškovnikom. U provedbi projekta potrebno ih je pravdati – dokazati da su doista nastali, dostavom odgovarajućih dokaza (računi, izvod s bankovnog računa, prometna dozvola za automobil, fotografije…). Iznos fiksnih troškova nije potrebno pravdati.

Iznosi potpore

Kako je navedeno, fiksni iznos za sve djelatnosti, organizacijske i porezne oblike 2023.godine je 5.000 €.

Varijabilni iznos ovisi o djelatnosti, te je veći za korisnike koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, (definiranih Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnickicentar/pojmovnik/ )

Skupina 1 – do 15.000,00 € / Skupina 1 Zeleno ili digitalno 20.000 €
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina 2 – do 10.000,00 € / Skupina 2 Zeleno ili digitalno 15.000€
Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • (J) Informacije i komunikacije

Skupina 3 – 7.000,00 € / Skupina 3 Zeleno ili digitalno 10.000 €
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Isključene djelatnosti

Djelatnosti koje nisu navedene u gornjem popisu nisu prihvatljive za potpore za samozapošljavanje. Posebno su isključene djelatnosti:

(A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
(B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)
(K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
(L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
78 Djelatnosti zapošljavanja
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge
te djelatnosti povezane s njima
(R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti
(S) Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)

Obveze korisnika

Svi korisnici mjere Potpore za samozapošljavanje imaju sljedeće obveze:

 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos u roku od 12-mjeseci od sklapanja ugovora
 • Dostaviti dokaze u daljnjem roku od 30 dana
 • Označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice (za opremu od 1500+ €)
 • 24 mjeseca održati poslovanje i (samo)zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora
 • U 24 mjeseca poslovanja ostvariti promet od barem 50% dobivene potpore

Rokovi

Prijave se zaprimaju najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava, što znači da se može zatvoriti ranije, ukoliko sva predviđena sredstva budu raspoređena.

Prosječno vrijeme rješavanja zahtjeva je od 30 do 45 dana, iako je moguće i kraće, ali i duže čekanje na odgovor.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno kreirati poslovni plan za samozapošljavanje s troškovnikom i predati zahtjev u za to predviđenu aplikaciju

Poslovni plan sadrži opisni dio sa zadanim temama – pitanjima o poduzetniku i poslovnoj ideji, računski dio s financijskim procjenama budućeg poslovanja te troškovnik.

Poslovnom planu prilažu se svi potrebni prilozi, kako obvezni tako i oni za koje smatrate da mogu pomoći u procjeni Vaše ideje i Vas kao budućeg poduzetnika (ponude za predmete nabave u varijabilnom dijelu troškovnika, pisma namjere budućih klijenata, dokazi o obrazovanju, dokazi o radnom iskustvu i drugo)

Više o potporama za samozapošljavanje u 2023.godini možete pročitati na službenim stranicama HZZ a. ukoliko su Vam potrebne usluge savjetovanja i pripreme poslovnog plana te prijave stojimo Vam na raspolaganju. Uz izradu poslovnog plana s troškovnikom možete zatražiti i usluge prethodnog računovodstveno-poreznog savjetovanja, za odabir organizacijskog oblika i poreznog statusa budućeg poslovanja, najvažnije detalje vezano za buduće porezne obveze, obveze u administraciji i drugo.