Bespovratne potpore za korištenje obnovljivih izvora energije u preradi primarnih poljoprivrednih proizvoda

Otvoren novi natječaj za Mjeru 4. Tip operacije 4.2.2.

Objavljen je novi Natječaj za dodjelu bespovratnih potpora iz Mjere 4., Tip operacije 4.2.1. Korištenje obnovljivih izvora energije. Putem natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore u iznosu od 15.000 € do 1.000.000 € za ulaganja u obnovljive izvore energije u proizvodnim pogonima za preradu poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrijednost natječaja je 70.000.000 kuna / 9.290.596,59 €.

Natječaj je objavljen 22.12.2022. a prijave se podnose od 6.veljače do 4. svibnja 2023.godine. Istovremeno je otvoren i Natječaj za Tip operacije 4.2.1., za ulaganja u ostale objekte i opremu za preradu, prodaju i marketing poljoprivrednih proizvoda

Više o Natječaju u nastavku, a za pomoć u pripremi i provedbi projekta stojimo Vam na raspolaganju.

Kontaktirajte konzultanta

Svrha natječaja

Svrha Natječaja za Tip operacije 4.2.1. je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

Korisnici

Na Natječaj za Mjeru 4 Tip operacije 4.2.1. mogu se prijaviti:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (30. 09. 2022.) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike te upisan u RPO najmanje od 30. 09. 2021. (godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju) ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika i RPO najmanje od 30. 09. 2022. (godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju), pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla.

Iznosi bespovratne potpore

  • Ukupno raspoloživi iznos: 70.000.000,00 HRK (9.290.596,59 EUR)
  • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR

b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

  • Intenzitet javne potpore

Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Rokovi

Natječaj je objavljen 22.12.2022. a prijave se podnose od 6.veljače do 4. svibnja 2023.godine.

Prijavite se na Natječaj

Želite li se prijaviti na natječaj kontaktirajte nas s povjerenjem na info@intermediaprojekt.hr. Stojimo Vam na raspolaganju za sve konzultantske usluge od provjere ispunjavate li uvjete za prijavu te je li Vaš projekt prihvatljiv za financiranje, preko postupka pripreme projekta, provedbe postupka nabave, prijave te do kraja provedbe projekta.