Otvoren novi natječaj za Mjeru 4. Tip operacije 4.2. 1.

Bespovratne potpore za povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi je objavila novi Natječaj za Mjeru 4. Tip operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda. Ukupna vrijednost natječaja je 200.000.000,00 kuna / 26.544.561,68 € a pojedinačne potpore su od 15.000 € do 2.000.000 €, za do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Natječaj je objavljen 22.12.2022. a prijave se podnose od 6.veljače do 4. svibnja 2023.godine. Istovremeno je objavljen i Natječaj za tip operacije 4.2.2. Obnovljivi izvori energije

Više o Natječaju u nastavku, a za pomoć u pripremi i provedbi projekta stojimo Vam na raspolaganju

Tko se može prijaviti na Natječaj?

Na natječaj za mjeru 4.2.1. mogu se prijaviti: Fizičke i pravne osobe (OPG-ovi, obrti, poduzeća, zadruge) u rangu mikro, malih, srednjih i velikih poduzeća i to:

 1. koji su registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda najkasnije 30. 09. 2022. (u trenutku objave nacrta natječaja) a upisani i RPO najkasnije 30. 09. 2021. (godinu dana prije trenutka objave Nacrta natječaja)
 2. koji nisu registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su: upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i RPO minimalno od 30. 09. 2021. (12 mjeseci prije objave nacrta natječaja)
 3. Proizvođačke organizacije

Prijavitelji pod 2., koji nisu registrirani za preradu a ulažu u preradumoraju najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti registrirani za istu. 

Prijavitelji pod 2., koji nisu registrirani za preradu a ulažu u prodaju i marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda, ne moraju registrirati preradu. 

Prihvatljivi projekti – Za što se može ostvariti potpora?

Korisnici moraju provesti postupak nabave (prikupljanja ponuda) preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) prije predaje projektne prijave. Prihvatljivi su sljedeći troškovi / ulaganja:

Materijalni troškovi:

 • Građenje ili rekonstrukciju objekata za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Kupnja strojeva i opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade uključujući prihvat, obradu, preradu, skladištenje, hlađenje, sušenje, klimatizaciju, pakiranje, manipulaciju, čišćenje, energiju i instalacije, sigurnosni nadzor, potrebe veterinarske kontrole, transport
 • Građenje ili rekonstrukcijaobjekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice )
 • Kupnja opreme za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih prizvoda (mljekomat, sokomat i ostali automati, vage, fiskalne blagajne, kolica za transport proizvoda, izložbenih vitrina, štandova …)
 • Građenje ili rekonstrukcija te opremanje objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Građenje ili rekonstrukcija te opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • Kupnja gospodarskih vozila
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta

Nematerijalni troškovi:

 • Kupnja ili razvoj računalnih programa, prava na patente i licence,
 • Zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova,
 • Ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Opći troškovi:

 • Troškovi pripreme poslovnog plana
 • Troškovi pripreme dokumentacije
 • Troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Iznosi bespovratne potpore

Ukupna vrijednost natječaja za Mjeru 4 Tip operacije 4.2.1. je 200.000.000,00 kuna / 26.544.561,68 € a pojedinačne potpore su od 15.000 € do 2.000.000 €, za do 50% prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi

Natječaj je objavljen 22.12.2022. a prijave se podnose od 6.veljače do 4. svibnja 2023.godine.

Prijavite se na Natječaj

Želite li se prijaviti na natječaj kontaktirajte nas s povjerenjem na info@intermediaprojekt.hr. Stojimo Vam na raspolaganju za sve konzultantske usluge od provjere ispunjavate li uvjete za prijavu te je li Vaš projekt prihvatljiv za financiranje, preko postupka pripreme projekta, provedbe postupka nabave, prijave te do kraja provedbe projekta.