Novi Natječaj za Mjeru 6.3.1.

15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

LAG Zagora objavila je 25.03.2022. godine V. LAG natječaj II. natječaj za tip operacije 1.1.3. LRS LAG-a Zagora „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (Mjera 6. Tip operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja).

Putem natječaja dodjeljuju se potpore u iznosu od 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednim gospodarstvima s područja LAG-a za kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, objekte, kupnju zemljišta, nove nasade i druga ulaganja u poljoprivredi. Vrijednost natječaja je 2.705.616,00 kuna (dovoljno za financiranje 24 projekta.

Prijave se zaprimaju od 12.04. – 13.05.2022. godine. Projekti se rangiraju po bodovima, prema kriterijima bodovanja, a u slučaju da dva ili više projekta ostvaruju jednaki broj bodova prednost se određuje po vremenu predaje. Za više informacija i konzultantske usluge u prijavi i provedbi projekta stojimo na raspolaganju. Više u nastavku:

Tko se može prijaviti na natječaj?

Prihvatljivi prijavitelji za Mjeru 6.3.1. su mala poljoprivredna gospodarstva (SOPG, OPG, obrti, poduzeća) ekonomske veličine između 2.000 i 7.999 eura, koja imaju sjedište na području LAG-a i to: općine Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevicu i Muć.

Što se može financirati iz potpore?

Putem natječaja za Mjeru 6.3.1. dodjeljuju se bespovratne potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, objekte, kupnju zemljišta, nove nasade i druga ulaganja u poljoprivredi. Dopuštena je i kupnja rabljenih traktora, do 10 godina starosti.

Iznos potpore

Bespovratna potpora koja se putem natječaja za Mjeru 6.3.1. dodjeljuje iznosi 15.000 eura, odnosno 112.734,00 kuna. Potpora je za 100% vrijednosti ulaganja, do navedenog iznosa.

Prijavite se na natječaj

Prijave se zaprimaju od 12.04. – 13.05.2022. godine. Projekti se rangiraju po bodovima, prema kriterijima bodovanja, a u slučaju da dva ili više projekta ostvaruju jednaki broj bodova prednost se određuje po vremenu predaje. Za više informacija i konzultantske usluge u prijavi i provedbi projekta stojimo na raspolaganju.