Mjera 5. to 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Novi natječaj za Mjeru 5

Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je 9. ožujka 2022. godine četrnaesti Natječaj za Mjeru 5. podmjera 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 20.000.000,00 kuna, a iznos bespovratne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za prijavu na natječaj za bespovratne potpore iz Mjere 5.2.1. je od 4. travnja 2022. do 31. svibnja 2022. godine.