15.000 € bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

Natječaj LAG Terra liburna

LAG Terra liburna objavio je Natječaj za tip operacije LRS 1.2.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (Mjera 6 Tip operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja).

Predmet natječaja je dodjela potpora u iznosu 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednim gospodarstvima s područja LAG-a, za projekte kupnje mehanizacije, opreme i druga ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju.

Prijave na natječaj podnose se od  18.03.2022. do 22.04.2022. godine. U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Stojimo na raspolaganju za konzultantske usluge pripreme i provedbe projekta. Kontaktirajte nas i provjerite udovoljavate li uvjetima i zatražite sve dodatne informacije.

Kontakt

Više o natječaju za Mjeru 6.3.1. u nastavku.

Photo by Maarten van den Heuvel from Pexels

Tko se može prijaviti na natječaj?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, poduzeća, zadruge)  ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja obuhvata LAG-a, i to:

 • gradovi: Kastav i Opatija te 
 • općine Mošćenička Draga, Lovran, Matulji, Klana, Viškovo, Jelenje

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

Prihvatljiva ulaganja

Za razliku od novog nacionalnog natječaja, na LAG natječajima prihvatljiva su ulaganja u nove ili RABLJENE TRAKTORE (do 10 godina starosti). Također, korisnici biraju jednu ili više od prihvatljivih aktivnosti te NEMA OBVEZNIH ULAGANJA u povećanje, digitalizaciju i OIE.

Prihvatljive aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda  osim proizvoda ribarstva
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta 

Rokovi: Krajnji rok za podnošenje prijava je 22.04.2022. godine.

Mjera 6.3. 1. za dodjelu 15.000 eura malim poljoprivrednicima, najpopularnija je  mjera Programa ruralnog razvoja na koju se do sada javio najveći broj kandidata. Želite li saznati i usporediti uvjete i svoje bodove na LAG i nacionalnom natječaju  Kontaktirajte nas  za više informacija i pomoć u izradi projekta.