Mjera 6.3.1. i 6.1.1. Inicijalne rang liste za četvrti nacionalni natječaj

Prvi rezultati pristiglih prijava na Natječaje za 6.3.1. i 6.1.1. 2022.godine

Agencija za plaćanja objavila je 10.ožujka 2022.godine inicijalne rang liste za četvrte nacionalne natječaje za Mjeru 6, tip operacije 6.3.1. Mala poljoprivredna gospodarstva i 6.1.1. Mladi poljoprivrednici (Natječaji zatvoreni za prijave 31.01. 2022. godine). Pogledajte trenutno otvorene natječaje na linku

Posebno se napominje da se radi o inicijalnoj rang listi – formiranoj na temelju bodova koje su korisnici u prijavama sami sebi dodijelili te će do izdavanja konačnih odluka svakako doći do promjena i konačna rang lista najvjerojatnije će se razlikovati od inicijalne.

Konačne odluke i konačna rang lista formirat će se nakon pregleda projekata od strane ocjenjivača, pri čemu je moguće utvrditi da pojedini projekti ostvaruju manje bodova od zatraženih ili ne udovoljavaju uvjetima za prijavu te se rang lista pomiče.

Rang liste možete preuzeti na stranicama APPRRR ili na linku Inicijalne rang liste 6.3.1 i 6.1.1._4. natječaj