Mjera 4.1.1. Novi natječaj LAG Baranja

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike s područja LAG Baranja

Natječaj je zatvoren.

LAG Baranja objavio je listopada 2021. godine novi LAG-natječaj za Mjeru 1.1.1. “Potpora povećanju konkurentnosti i tržišne učinkovitosti”, a koja je sukladna Mjeri 4 tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH. godine. Mjeri 4., Tip operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

U okviru natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore od 5.000 do 40.000 eura, za kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme, gospodarskih vozila, ulaganja u objekte, nove nasade i druge investicije.

Rok za podnošenje prijava je od 15. listopada 2021. godine, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

Želite li se prijaviti na natječaj za Mjeru 4.1.1. kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta

Iznos bespovratne potpore po jednom projektu može iznositi minimalno 5.000,00 eura a maksimalno 40.000,00 eura u protuvrijednosti.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG-natječaju iznosi 1.036.952,53 HRK,

Uvjeti za prijavu:

Nositelj projekta mora imati sjedište na području LAG-a Baranja te se ulaganje mora provoditi na području LAG-a Baranja koje čine:

Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac
Gradovi: Grad Beli Manastir i dio Grada Osijeka, odnosno naselja Tvrđavica i Podravlje

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • fizičke osobe (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt) i upisane u Upisnik poljoprivrednika i RPO
 • pravne osobe (trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika i RPO
  – proizvođačke organizacije (registrirane kao trgovačko društvo / zadruga) priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganje u građenje / rekonstrukciju i / ili opremanje
 • Kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • Kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)
 • Restrukturiranje postojećih i / ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
 • Prilagodba novouvedenim standardima
 • Uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.


Rok za podnošenje prijava je od 15. listopada 2021. godine, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine. Želite li se prijaviti na natječaj za Mjeru 4.1.1. kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta