Bespovratna sredstva za gradove i općine, DVD, javne ustanove vrtiće…

Mjera 7.4.1. Ulaganja u dječje vrtiće, sportske građevine, kulturne centre, vatrogasne domove, tržnice…

Natječaj je zatvoren.

Objavljen je novi natječaj za Mjeru 7, Podmjeru 7.4. Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Putem natječaja mogu se financirati projekti izgradnje i opremanja dječjih vrtića, društvenih domova, kulturnih centara, sportskih građevina i vatrogasnih domova. Rok za prijavu projekta otvoren je od 16. srpnja do 30. rujna 2021. godine. Pogledajte i druge trenutno otvorene natječaje na poveznici

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti:

Projekti ulaganja u:

 • tržnice
 • vatrogasne domove
 • društvene domove / kulturne centre
 • sportske građevine
 • dječje vrtiće
 • jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
 • javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
 • dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Prihvatljivi projekti

Putem Natječaja za Mjeru 7.4.1. mogu se financirati projekti izgradnje novih, rekonstrukcije postojećih i opremanja objekata tržnica, vatrogasnih domova, društvenih domova, kulturnih centara, sportskih građevina i dječjih vrtića.

Prihvatljivi su projekti koji se provode u naseljima s manje od 5.000 stanovnika.

Broj projekata po jednom prijavitelju ili jednoj JLS

 • U jednom sektoru jedan prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt, a ukupno može prijaviti najviše dva projekta iz različitih sektora.
 • Na području jedne JLS može se prijaviti najviše dva projekta iz različitih sektora a samo jedan projekt u jednom sektoru, bez obzira radi li se o jednom ili više prijavitelja.

Iznos bespovratne potpore

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore je 250 milijuna kuna od čega:
  • 50 milijuna kuna za sektor tržnica
  • 50 milijuna kuna za sektor vatrogasnih domova
  • 100 milijuna kuna za sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina
  • 50 milijuna kuna za sektor dječjih vrtića
 • Najniži iznos bespovratne potpore po projektu je 15.000 eura
 • Najviši iznos bespovratne potpore po projektu je 1.000.000 eura
 • intenzitet bespovratne potpore je od 80 do 100% prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS.

Rokovi

Rok za prijavu projekta – podnošenje zahtjeva za potporu otvoren je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.