Natječaj za bespovratna sredstva Mjera 4 TO 4.1.1.

Bespovratna sredstva do 25.000 eura za poljoprivrednike

Natječaj je zatvoren.

Objavljen je novi natječaj za bespovratna sredstva za poljoprivrednike s područja LAG Bilogora Papuk, sukladan Mjeri 4 Podmjeri 4.1. Tip operacije 4.1.1. Programa ruralnog razvoja Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Rok za podnošenje prijave projekata je od 15. lipnja do 19. srpnja 2021. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva s područja LAG Bilogora Papuk, koji ispunjavaju sve uvjete Natječaja.

Područje LAG Bilogora Papuk: Gradovi Daruvar i Grubišno polje, te općine Đulovac, Končanica, Sirač i Dežanovac.

Iznos bespovratne potpore po jednom projektu je od minimalno 5.000 € do maksimalno 25.000 €.

Intenzitet bespovratne potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore je 70%. Mladim poljoprivrednicima smatraju se osobe koji zadovoljavaju uvjete navedene u Natječaju.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 15. lipnja do 19. srpnja 2021. godine.

Kontaktirajte nas za sve informacije i pomoć u izradi projekta

Prihvatljivi troškovi – Za što se može koristiti potpora?

 1. Materijalni troškovi
 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
  • objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  • zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  • objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnost
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014.godine
 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

2. Nematerijalni troškovi

 • Kupnja ili razvoj računalnih programa kupnja prava na patente ili licence
 • Zaštita autorskih prava
 • Registracija i održavanje žigova
 • Ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

3. Opći troškovi

 • Troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • Troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Kontaktirajte nas za sve informacije i pomoć u izradi projekta