Mjera 4.1.1. Bespovratna sredstva za peradarstvo

100 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekte u peradarstvu

Novi natječaj za Mjeru 4 Tip operacije 4.1.1. “Alternativni načini držanja kokoši nesilica” objavljen je 7.5.2021.godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100 milijuna kuna. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i upisane u RPO. Putem ovog natječaja mogu se ostvariti bespovratne potpore od najmanje 5.000 eura, a maksimalni iznos potpore ovisi o veličini i poreznom statusu. Intenzitet potpore je od 50% do najviše 70% ulaganja. Prijave se podnose od 14.06.2021. do 14.9. 2021.godine.

Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Prihvatljivi korisnici – Tko se može prijaviti na natječaj?

 • Fizičke i pravne osobe
  • upisane u Upisnik poljoprivrednika
   • Mladi poljoprivrednici: Najmanje od dana objave nacrta natječaja na javnom savjetovanju
   • Ostali: najmanje godinu dana računajući od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju)
  • ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva:
   • mikro mali i srednji korisnici: od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine
   • veliki korisnici“; ekonomska veličine preko 250.000 eura
  • Pravne osobe: Moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu
   • Mladi poljoprivrednici: u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
   • Ostali: U zadnjem odobrenom računovodstvenom razdoblju (1 puna godišnja satnica u prošloj godini, ostvareno putem 1 zaposlenika na puno radno vrijeme ili zbrojem više zaposlenika s nepunim radnim vremenom)
  • Fizičke osobe: nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede
    • najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
    • (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj
  • proizvođačke organizacije moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Napomena: Obveze poreza i doprinosa nakon ostvarenja potpore:

Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore.

Provjerite ekonomsku veličinu: EVPG_kalk_2018_webDownload

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

 • Građenje/rekonstrukcija prostora

za držanje kokoši nesilica, uzgoj pilenki, ostali nespomenuti prostori (objekti) potrebni za funkciju alternativnog držanja kokoši nesilicamreže putova unutar objekta i unutar gospodarstva, vodovodna, plinska, električna i kanalizacijska mreža uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka, gromobranske instalacije

ostalih gospodarskih objekata upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

 • Oprema i uređaji za smještaj i držanje kokoši nesilica/pilenki
 • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Opći troškovi (projektno-tehnička dokumentacija i usluge konzultanta)

Postupak nabave

Korisnici su obvezni provesti nabavu putem Portala ponuda Agroneta prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Iznos bespovratne potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100 milijuna kuna, od čega po 50 milijuna za mikro, male i srednje korisnike (gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 €) te isto toliko za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 €.

 • do 500.000 eura za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eura)
 • do 1.000.000 eura za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)
 • do 100.000 eura za sljedeće korisnike:
  • čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri prethodne godine manji od 100.000 eura
  • koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i
  • obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.
 • Intenzitet potpore:
  • Do 70% u sljedećim slučajevima:
   • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
   • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima prema Pravilniku ili
   • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
  • Do 50 % ostali

Rokovi

Prijave se podnose od 14.06.2021. do 14.9. 2021.godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.