Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za sufinanciranje informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda Europske unije u inozemstvu i unutar EU, vrijednosti 183 milijuna eura. Poseban naglasak je stavljen na promociju ekoloških poljoprivrednih proizvoda. Pozivi su otvoreni do do 28. travnja 2021.godine.

Sufinancirani programi trebaju informirati potrošače o shemama kvalitete EU, promicati visoke standarde sigurnosti i kvalitete proizvodnje, kao i raznolikost i autentičnost europskih proizvoda. Fokus je na promociji proizvoda i načina proizvodnje u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana, odnosno promociji ekoloških proizvoda i održive poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi podnositelji prijave su

  • trgovinske ili međutrgovinske organizacije reprezentativne za određeni sektor u RH, a posebno sektorske organizacije i skupine i svako udruženje bez obzira na njihov pravni oblik sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom;
  • trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini EU reprezentativne za određeni sektor ili sektore
  • priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija te
  • tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području.

Od 183 milijuna eura ukupnog proračuna za mjere, 173,4 milijuna eura predviđeno je za sufinanciranje programa promocije koji će biti odabrani sukladno objavljenim natječajima, 86 milijuna eura za programe promotivnih kampanja u skladu s ambicijama Europskog zelenog plana, a posebno strategijom „Od polja do stola“. To uključuje programe promocije ekoloških proizvoda s ukupno dodijeljenim proračunom od 49 milijuna eura i održive poljoprivrede s proračunom od 18 milijuna eura, dok je 19,1 milijuna eura dodijeljeno je za promociju voća i povrća u kontekstu uravnotežene prehrane. Također, više od 88 milijuna eura predviđena je za promociju u zemljama izvan Europske unije.

Fokus je na promociji proizvoda i načina proizvodnje u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana, odnosno promociji ekoloških proizvoda i održive poljoprivredne proizvodnje.

Financijski doprinos Europske unije jednostavnim programima na unutarnjem tržištu iznosi 70 posto prihvatljivih rashoda, a u trećim zemljama 80 posto prihvatljivih rashoda. Preostale rashode snose isključivo organizacije predlagateljice programa.

Prijedlozi programa za sufinanciranje informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda Europske unije se zaprimaju do 28. travnja 2021. do 17 sati po srednjoeuropskom vremenu (Bruxelles), a nakon evaluacije svih zaprimljenih prijedloga EK će tijekom jeseni objaviti listu programa koji su zadovoljili uvjete sufinanciranja.