Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je dana 5.listopada 2020.godine važnu obavijest za sve korisnike prvog Natječaja (provedenog 2018.godine) za podmjeru 6.2. tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Korisnici bespovratnih potpora iz ovog Natječaja obavještavaju se kako se omogućuje prolongiranje ostvarenja pokazatelja, odnosno izvršenja obveza korisnika koje se odnose na očuvanje i/ili stvaranje novih radnih mjesta, i to na rok od dodatnih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu druge rate (konačna isplata) potpore.

Naime, korisnici bespovratne potpore u okviru natječja za podmjeru 6.2.1. iz 2018.godine obvezali su se ostvariti pokazatelj(e) očuvanja postojećih ili stvaranja jednog ili više novih radnih mjesta do momenta podnošenja zahtjeva za isplatu druge (konačne) rate potpore.

Uvažavajući aktualnu kriznu situaciju i ograničenja u planiranoj provedbi projekata uzrokovanih pandemijom COVID-19, odlučeno je da će se odobriti konačna isplata i onim korisnicima koji još nisu ispunili pokazatelje zapošljavanja, a isto su dužni ispuniti u roku od godine dana od datuma podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Podsjećamo, natječaj za mjeru 6. podmjeru 6.2. tip operacije 6.2.1 do sada je objavljen dva puta, prvi put 2018.godine i drugi put 2020.godine. Prvi natječaj je proveden, svi korisnici dobili su konačne odluke te je veći dio projekata i proveden u cijelosti, dok su neki u tijeku.

Drugi natječaj za mjeru 6.2.1. zatvoren je 10.rujna ove godine, te ocjenjivanje i rangiranje prijava, pa tako niti izdavanje odluka, još nije započelo.

U okviru ove mjere Programa ruralnog razvoja dodjeljuju se bespovratne potpore u fiksnom iznosu od 50.000 eura poljoprivrednim gospodarstvima ekonomske veličine najmanje 1.000 eura, koji su registrirani barem 12 mjeseci te koji ispunjavaju sve ostale uvjete natječaja.

Potpore se putem natječaja za mjeru 6.2.1. dodjeljuju navedenim prihvatljivim korisnicima za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti iz sektora ruralnog turizma, uslužnih djelatnosti, (nepoljopriredne) prerade te tradicijskih obrta.

Kako je svrha ove mjere očuvanje ili stvaranje radnih mjesta i smanjenje depopulacije u ruralnim sredinama, prihvatljivi su samo projekti u ruralnim sredinama (koje su točno definirane natječajem) a svi korisnici moraju ostvariti pokazatelje očuvanja i/ili stvaranja novih radnih mjesta.

a.