Donacije za udruge INA d.d.

Rok za dostavu Zahtjeva za donacije i sponzorstva tijekom cijele godine.

Zahtjev je potrebno poslati najmanje 30 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija ili sponzorstvo i to obvezno na obrascu koji se nalazi na ovoj stranici. Ukoliko ste u mogućnosti, obrascu priložite i navedenu dokumentaciju (nije obvezno).

Zahtjevi na popunjenom obrascu za prijavu, dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte na adrese: donacije@ina.hr ili sponzorstva@ina.hr. Za slučaj nemogućnosti dostave zahtjeva putem elektroničke pošte, iznimno se može dostaviti poštom na adresu:
INA, d.d.
Korporativne komunikacije
Avenija V. Holjevca 10
10020 Zagreb, Hrvatska
S naznakom „sponzorstva i donacije“
Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na broj telefona: 01 64 50 711 radnim danom od 10 do 14 sati.

Djelatnici Korporativnih komunikacija javit će se s daljnjim uputama ovisno je l Zahtjev za donaciju/sponzorstvo:
1. Ispunjen na obrascu koji se nalazi na našoj web stranici:
2. Poslan na vrijeme, što znači najmanje 30 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija/sponzorstvo
3. U skladu sa smjernicama društveno odgovornog poslovanja Ine

Preporuča se zahtjevu priložiti:
a) Kratak opis projekta/programa:
• opis iskustva, postignuća i sposobnosti organizacije da provede priloženi projekt
• ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
• plan rada
• očekivani rezultati
• opišite na koji će se način izvršiti ocjenjivanje rezultata projekta
b) Presliku Rješenja o registraciji udruge
c) Preslike ovjerenih financijskih izvještaja o poslovanju udruge u prethodnoj godini.
d) Obrazac proračuna projekta
e) Preporuke, odluke o sufinanciranju ovog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju programa
f) Materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije