Produljen rok za prijavu na Natječaj za Podmjeru 6.2.

Izmjenama od 7.srpnja 2020.godine produljen je rok za prijavu na Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Rok za za podnošenje zahtjeva za potporu bio je Natječajem definiran na 10.kolovoza 2020.godine te je nepuna 3 dana prije isteka tog roka ovim izmjenama rok produžen do 10. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

Mjera 6.2. namijenjena je financiranju projekata pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i to u jednom od sljedećih sektora:

  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda marketing se mora odnositi na predmet prerade, a rezultat prerade mora biti NEPOLJOPRIVREDNI proizvod (primjer)
  • usluge u ruralnim područjima
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
    turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Potpora iznosi 50.000 eura za 100% ulaganja, a korisnici su dužni registrirati novu nepoljoprivrednu djelatnost do momenta konačne isplate, te ostvariti minimalno jedno zaposlenje (uključujući samozapošljavanje)  na gospodarstvu Detaljnije o natječaju za mjeru 6.2. pogledajte na poveznici.