Nacrt natječaja za bespovratne potpore za ulaganja u stočarstvu

Natječaj je zatvoren. Novi natječaj za mjeru 4.4.1. najavljen za 2021.godinu.

Na portalu e.savjetovanja objavljen je 12.svibnja 2020. g. nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja RH. U e-savjetovanje se možete uključiti  komentarima i prijedlozima na tekst natječaja, najkasnije do 17. svibnja 2020. godine na poveznici.

Bespovratne potpore za 100% ulaganja

Podsjećamo, natječaj za podmjeru 4.4. to 4.4.1. bio je objavljen početkom 2019.godine te je nedugo nakon objave poništen.

Radi se o natječaju za bespovratna sredstva za razna ulaganja u stočarskoj proizvodnji, a visina potpore iznosi od najmanje 400 € do najviše 150.000 €, za 100% prihvatljivih troškova projekta. 

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljiva ulaganja su: 

 • Ulaganje u građenje terasastih parcela
 • Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
 • Ulaganje u sadnju živica
 • Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
 • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom
 • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka)
 • Izgradnja novih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri
 • Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti
 • Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 • Kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta odnosno ulaganja (bez općih troškova)

Tko su korisnici podmjere 4.4.?

Prema nacrtu natječaja, prihvatljivi korisnici / prijavitelji na natječaj su:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode

Korisnici koji ulažu u nabavu električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih nastambi za stoku se moraju baviti stočarskom proizvodnjom u trenutku objave natječaja na esavjetovanju
što dokazuju upisom stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku objave natječaja na esavjetovanju.

Predviđeni rok za prijavu projekata je od 25. lipnja 2020.  do 31. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati.

U e-savjetovanje ta Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ se možete uključiti  komentarima i prijedlozima na tekst natječaja, najkasnije do 17. svibnja 2020. godine na poveznici.