Sredstva natječaja KTG 2020 preusmjerena na mjere pomoći za likvidnost

Sredstva predviđena za provođenje programa bespovratnih potpora sektoru turizma Konkurentnost turističkog gospodarstva za 2020. godinu preusmjerena na provedbu programa kreditiranja poduzetnicima u turizmu i ugostiteljstvu, kao dio mjera pomoći usljed pandemije Covid 19 i posljedica na poslovanje, koje je upravo ovaj sektor snažno osjetio.

Ministarstvo turizma objavilo je danas, 23. 04. 2020.godine na svojim stranicama  obavijest o preusmjeravanju sredstava namijenjenih natječaju KTG, koji Ministarstvo inače svake godine objavljuje.Razlog preusmjeravanju je novonastala krizna situacija vezano za pandemiju COVID-19 kojom je zahvaćena zemlja

Mjere se sastoje od od kreditiranja mikro, malih i srednjih poduzetnika u sektoru ugostiteljstva i turizma,  kreditima za obrtna sredstva, u iznosu od najmanje 100.000 € do najviše  najniži iznos  1.250.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti, ali  ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita. Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije.

Krediti se odobravaju s maksimalnim otplatnim rokom od 5 godina, uključujući 12 mjeseci počeka.

Krediti su beskamatni u prve tri godine otplate, a za četvrtu i petu godinu otplate kamata iznosi 1,5% godišnje.

  • Namjena kredita: Obrtna sredstva (Plaće, režije, sirovine i materijal…)
  • Iznos kredita: Od 100.000 € do najviše 1.250.000,00 € ali u pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita
  • Rok otplate: Do 5 godina
  • Poček: Do 12 mjeseci
  • Isplata: Jednokratno ili sukcesivno, na račun dobavljača ili na račun korisnika uz pravdanje u roku od 60 dana
  • Korištenje kredita: Do 12 mjeseci
  • Kamata: Prve 3 godine: 0%  Četvrta i peta godina: 1,5%
  • Osiguranje kredita: Polica osiguranja ili HAMAG BICRO jamstvo

Korisnik mora dokazati da mu je poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa. Krediti su namijenjeni za obrtna sredstva, kao što su financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a

Ministarstvo turizma i HBOR  zaključili su  Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma za subvencionirano kreditiranje  poduzetnika s registriranom djelatnosti smještaja (hoteli, odmarališta, kampovi, ostali smještaj), djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani, ketering, ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane), iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava te putničkih agencija i organizatora putovanja. Za ovu mjeru na raspolaganju je 600 milijuna kuna.

Radi se o mjeri osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma. a uz program subvencioniranih kamata navedeni su krediti za krajnje korisnike beskamatni za prve 3 godine otplate kredita.