Potpore za ugovorene projekte operativnih skupina

Photo by Fabien Burgue from Pexels

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 8. travnja 2020. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, tipa operacije 16.1.2 „Operativne skupine“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ od 20. veljače 2018. godine i njegovih prvih izmjena od 13. ožujka 2018. godine .

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s APPRRR imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1.

Ukupna vrijednost objavljenog Natječaja je 29.400.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100 %. Visina potpore po projektu za ukupno prihvatljive troškove iznosi od 30.000 EUR-a do 200.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s APPRRR imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1.

Prihvatljivi troškovi temeljem odobrenog poslovnog plana:

tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta u svrhu provedbe projekta izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt neizravni troškovi u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013 koji nisu izravno prikazane aktivnosti, ali se stvaraju kao trošak tijekom provedbe projekta troškovi putovanja i dnevnice

Od od 20. travnja 2020. godine od 12:00 sati do 15. lipnja 2020. godine do 12:00 sati mogu se podnositi zahtjevi za potporu u sustavu AGRONET.