Donacije udrugama

Status natječaja: Obustavljen

Obavijest Plinacro d.o.o.:

“Slijedom Smjernica za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu uslijed epidemije bolesti COVID-19, Plinacro je zaustavio sve aktivnosti koje nisu usko povezane s njegovom osnovnom djelatnošću transporta plina, pa tako i aktivnosti vezane uz donacije i sponzorstva.
Slijedom navedenog, do daljnjeg ne zaprimamo zahtjeve za dodjelom donacija, odnosno za sponzoriranjem projekata.”

Plinacro d.o.o., želeći pružiti potporu kvalitetnim humanitarnim, kulturnim, edukacijskim, zdravstvenim, znanstvenim, sportskim i drugim projektima i programima koji pridonose dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu donacija.

Programska područja u sklopu kojih je moguće podnošenje zahtjeva za donaciju su:
1. Umjetnost, kultura i kulturna baština (poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, očuvanje nacionalne i lokalne kulturne baštine, pomoć nadarenim umjetnicima i promocija hrvatske kulture u svijetu)
2. Znanost (znanstveno-istraživački projekti, razvojni projekti, održavanje znanstvenih i stručnih skupova, poticanje izvrsnosti)
3. Odgoj i obrazovanje (edukacijski i obrazovni projekti i programi namijenjeni djeci i mladima do 25 godina starosti)
4. Sport (poticanje i promicanje tjelesne kulture i sportskih aktivnosti, (posebno aktivnosti djece i mladih i za djecu i mlade), unaprijeđenje zdravlja)
5. Humanitarni rad i zaštita ljudskih prava (zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima, podrška osobama s invaliditetom, zaštita prava socijalno ugroženih skupina te marginaliziranih i zapostavljenih skupina stanovnika)

Rok u kojemu se podnose zahtjevi za dodjelu donacija traje od objave javnog poziva do njegova opoziva.

Zahtjev mogu podnijeti:
1) organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, klubovi, obrazovne i kulturne ustanove i druge osobe) upisane u Registar neprofitnih organizacija, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz ranije navedenih programskih područja financiranja