Novi natječaji iz Programa Obzor 2020 za područja okoliša, klime, resursa i sirovina

Status: Zatvoren

U studenom 2019. objavljeni su novi natječaji za bespovratna sredstva u okviru Programa Obzor 2020 (Horizon 2020) Natječaji se odnose na područja Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovina. 

Pozivi su temeljeni na Radnom programu za Društveni izazov 5  iz srpnja 2019. Fokus Programa je prelazak na zelenije gospodarstvo s ekonomičnijim resursima koje je otpornije na klimatske promjene te je u skladu s prirodnim okruženjem. Isti podržava UN-ove ciljeve održivoga razvoja (SDGs) te ciljeve Pariškog sporazuma COP21. Program je strukturiran u dva poziva:

  • „Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris Agreement“ s 14 tema i proračunom u iznosu od 190 milijuna eura i
  • „Greening the economy in line with the SDGs“ sa 13 tema i proračunom od 129 milijuna eura. 

Objavljene natječaje možete provjeriti na na poveznici..

Prijave na navedene natječaje zaprimaju se do 13. veljače 2020.