Podmjera 4.2. T.O 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije u preradi poljoprivrednih proizvoda

Nacrt novog natječaja za Podmjeru 4.2. T.O 4.2.2. objavljen je na portalu e-savjetovanja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 17. prosinca 2019. godine, a nacrt natječaja možete pronaći  ovdje.

Podsjećamo da za Mjeru 4, Podmjeru 4.1. objavljena 3 nova natječaja za bespovratna sredstva, a među njima i natječaj za to 4.1.3., za obnovljive izvore energije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Za provedbu tipa operacije 4.2.2. ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora po ovom natječaju su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), uključujući početnike

b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima.

Iznos bespovratne potpore po projektu je od 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike ), a intenzitet do 50%.