Strategija za istraživanje, tehnološki razvoja i inovacije

Više natječaja za bespovratna sredstva u 2019. i 2020.godini odnosi se samo na projekte u S3 područjima. U nastavku više o tome što su S3 područja, kojih pet prioritetnih tematskih područja i 13 podpodručja spada u S3 područja.

Aktualno: Natječaj Integrator

Strategiju pametne specijalizacije Vlada Republike Hrvatske donijela  2016. godine.  Strategija definira ciljeve i prioritetne aktivnosti vezane za istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija a ista je  jedan od preduvjeta za povlačenje sredstava iz fondova EU.

Dokument je svojevrsni odgovor na dokument Europske komisije – Strategiju Europa 2020 i ključan je za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Tematskog cilja 1: Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.

Poticanje inovacija bespovratnim sredstvima

Više natječaja za bespovratna sredstva poduzetnicima 2019. i 2020. godine namijenjena su projektima u tzv. S3 područjima. Radi se o natječaju Inovacije u S3 područjima i  natječaju Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja te natječaju Integrator.  

Što su S3 područja?

Natječaji se odnose se na projekte s inovativnim karakterom upravo u spomentim S3 područjima. Radi se o područjima definiranim Strategijom pametne specijalizacije RH a to su

5 prioritetnih tematskih područja i 13 podpodručja:

 • Zdravlje i kvaliteta života:
 1. farmaceutska proizvodnja i proizvodnja medicinske opreme i uređaja
 2. zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 3. nutricionizam
 • Energija i održivi okoliš:
 1. energetske tehnologije, sustavi i oprema
 2. tehnologije i oprema u funkciji zaštite okoliša (environment friendly)
 • Promet i mobilnost:
 1. proizvodnja cestovnih i željezničkih dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti
 2. ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 3. inteligentni transportni sustavi i logistika
 • Sigurnost:
 1. kibernetička sigurnost;
 2. obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene
 3. program protuminskog djelovanja
 • Hrana i bio-ekonomija:
 1. održiva proizvodnja i prerada hrane
 2. održiva proizvodnja i prerada drva

Kao glavni cilj Strategije pametne specijalizacije RH definirano je usmjeravanje kapaciteta u području znanja i inovacija na područja najvećeg potencijala radi pokretanja razvoja i transformacije gospodarstva temeljenog na aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija.

Inovacije, digitalizacija gospodarska preobrazba i potpora malim i srednjim poduzećima bit će jedan od fokusa ulaganja u regionalni razvoj u narednom programskom razdoblju, od 2021. do 2027.godine. Više

Natječaji u S3 područjima

Putem natječaja Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja  bespovratnim sredstvima sufinancira se razvoj novih proizvoda, dobara i usluga, tehnologija te poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj u S3 područjima.

Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.