Natječaj Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva u 2019. godini

Status natječaja: Otvoren od 15. do 22. studenog 2019.godine (7 dana od dana objave)  

Cilj natječaja je sufinanciranje rada uzgojnih udruženja omogućiti učinkovitu provedbu programa uzgoja stoke u RH, pri čemu će se sufinancirati:
• Utemeljenje i/ili vjerodostojno vođenje matičnih knjiga
• Provođenje postupka ispitivanja proizvodnosti i testiranja stoke u svrhu procjene njihove uzgojne vrijednosti te radi unapređenja i očuvanja pasmine stoke
• Organizacijsko i infrastrukturno unapređenje rada udruženja

 

Prihvatljivi troškovi 

• Administrativni troškovi vođenja i uvođenja matičnih knjiga
• Troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili treće strane ili koja se provode u njihovo ime radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka
• Troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih mjera
• Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu

Intenzitet bespovratne potpore

Bespovratne potpore dodjeljuju se u intenzitetu od 30%, 70% i 100%, ovisno o vrsti aktivnosti. Troškovi plaća djelatnika, ustrojstva i vođenja matičnih knjiga te troškovi nabave potrebnog uredskog materijala te troškovi uredskog poslovanja prihvatljivi su do 100%.

Korisnici:

Korisnici bespovratnih sredstava u okviru ovog Javnog poziva su uzgojna udruženja u stočarstvu priznata od strane Ministarstva poljoprivrede koja
• provode uzgojne programe na populaciji stoke u RH
• Imaju suglasnost Ministarstva poljoprivrede za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja u skladu sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja i Uredbe (EU) 2016/1012