Natječaj za male poljoprivrednike LAG Sjeverna Bilogora

Status Natječaja: Zatvoren

Otvoren od 21.06.2019. do 22.07.2019. godine

LAG Sjeverna Bilogora raspisala je dana 13. svibnja 2019. godine  LAG natječaj za Mjeru 1.1.4. LAG Strategije, sukladan Podmjeri 6.3. TO 6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.  Ukupan iznos raspoloživih sredstava  je 906.366,00 kuna, a visina potpore po projektu iznosi 111.259,50 kuna (15.000 eura).

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja LAG obuhvata i to:  Općine: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac. Projekti se također moraju provoditi na navedenom području LAG-a.

Pogledajte i druge LAG Natječaje.

Prihvatljive aktivnosti:

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Rok za podnošenje prijava: Prijave se mogu podnositi od 21.06.2019. godine, do najkasnije do 22.07.2019. godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.