LAG Vallis Colapis Natječaj za TO 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Status Natječaja: Zatvoren

Otvoren od 28.06.2019. do 31.07.2019.

https://pixabay.com/

LAG Vallis Colapis raspisao je 31.05.2019.godine LAG natječaj za tip operacije 1.1.4 LAG Strategije, sukladan natječaju za podmjeru 4.1. tip operacije 4.1.1. Programa ruralnog razvoja. 

U okviru natječaja mogu se ostvariti potpore do 50.000 eura za razna ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, a projekti se zaprimaju od 28. lipnja do 31. srpnja 2019. godine

Prihvatljivi prijavitelji  – tko može ostvariti bespovratne potpore?

Za bespovratna sredstva mogu se prijaviti poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi, obrti, poduzeća, zadruge)  s područja LAG-a i to: Općine: Draganić, Kamanje, Krašić, Kravarsko, Lasinja, Netretić, Pisarovina, Pokupsko,Ribnik, Žakanje, Žumberak. te gradovi: Duga Resa, Karlovac i Ozalj. Projekti se također moraju provoditi na navedenom području LAG-a.

Pogledajte i druge LAG natječaje.

Ukoliko su Vam potrebne konzultantske usluge za LAG natječaj kontaktirajte nas  i pripremite svoj projekt na vrijeme. Trošak konzultantskih usluga u cijelosti je moguće refundirati iz potpore.

Poljoprivredna gospodarstva moraju ispuniti i uvjete prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1. i to:

 • Ekonomska veličina

Za provođenje projekata u sektoru u sektoru voća, povrća i cvijećanajmanje prihvatljiva ekonomska veličina iznosi najmanje 6.000  eura

Za provođenje projekata u ostalim sektorima prihvatljiva ekonomska veličina iznosi najmanje 8.000 eura

 • Upis u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta

Mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana, ali ne kasije od dana objave natječaja (31.5.2019.)

 • Upis u RPO

Prihvatljivi korisnici upisani su u RPO namjanje godinu dana prije dana predaje zahtjeva za potporu

Ukoliko se radi o mladim poljoprivrednicima mogu izvršiti upis u RPO sve do dana predaje zahtjeva za potporu

 • Zaposlenici

Ukoliko je prijavitelj pravna osoba (d.o.o., j.d.o.o., zadruga) moraju imati barem 1 zaposlenika na puno radno vrijeme u 2018.godini

Iznos i intenzitet potpore

 • Iznos potpore

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog natječaja iznose 1.371.312,50 kuna.

 • Intenzitet potpore

70% prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike

50% prihvatljivih troškova za sve ostale što se može ostvariti potpora

Prihvatljivi troškovi – za što se može ostvariti potpora?

Prihvatljivi su troškovi

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje raznih gospodarskih objekata
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda c)kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada,isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino (za rekonstrukciju vinograda dostupne su potpore iz Vinske omotnice 

Otvoreni natječaj: Restrukturiranje i konverzija vinograda

 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 )
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.
 • Nematerijalni troškovi (računalni programi i sl)
 • Opći troškovi (uključujući trošak konzultantskih usluga)

Rokovi

Prijave se zaprimaju od od 28.06.2019. do 31.07.2019.

Ukoliko su Vam potrebne konzultantske usluge za LAG natječaj kontaktirajte nas  i pripremite svoj projekt na vrijeme. Trošak konzultantskih usluga u cijelosti je moguće refundirati iz potpore.