Bespovratne potpore za jačanje kapaciteta društvenih poduzeća

Status natječaja: Zatvoren

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga  ”Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” financirat će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća /društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti, konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Prijave projekata podnose se  od 21.05.2019. do 31.12.2020.godine.

Uz već postojeća društvena poduzeća podupirat će se i razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče  kroz projekt započeti  svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Prihvatljivi prijavitelji 

  • neprofitne organizacije
  • organizacije civilnog društva
  • poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu
  • mikro poduzetnici
  • mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljivi prijavitelji su podijeljeni u dvije skupne:

Skupina 1: Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).

Skupina 2: Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom.

Ciljevi Poziva

Opći cilj Poziva je ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

Specifični ciljevi Poziva:

Skupina 1

Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
Stvoriti nova radna mjesta u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima
Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika

Skupina 2

Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova pravnog subjekta koji planira ili započeti ili transferirati poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima
Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika
Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

Poziv je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost natječaja je 100.010.000,00 kn. Tijelo nadležno za provođenje Javnog poziva je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Rokovi: Prijave projekata podnose se  od 21.05.2019. do 31.12.2020.godine.