Prvih 309 ugovora za treći natječaj iz podmjere 6.3.

U Zagrebu je 10.travnja, u nazočnosti ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, 309 poljoprivrednika  potpisalo s APPRRR ugovore o dodjeli bespovratne potpore od po 15.000 eura po projektu, odnosno ukupno 34,4 milijuna kuna.

Radi se o korisnicima koji su se prijavili na treći natječaj iz podmjere 6.3. (završen 13.proisinca 2018.)  koji su ispunili sve propisane uvjete, čiji je poslovni plan pozitivno ocjenjen te su uspješno prošli administrativnu fazu ocjenjivanja, a s odobrenim brojem bodova, našli su se pri vrhu rang liste.

Nakon što APPRRR potpisane ugovore o financiranju učita u sustav AGRONET   poljoprivrednici  će moći podnijeti zahtjev za isplatu prve rate (polovina ukupnog iznosa potpore) i  započeti sa svojim investicijama i realizacijom poslovnog plana.

Nastavak dodjele potpora slijedi

Ukupno će u okviru ovoga natječaja biti dodjeljene potpore za 3.082 projekta, te je ovo potpisivanje ugovora tek početak dodjele potpora iz istoga.

Na natječaj je pristiglo ukupno čak 6.013 zahtjeva, što je najviše zahtjeva u okviru jednog natječaja od kada se provodi Program ruralnog razvoja RH. Zbog tako velikog interesa poljoprivrednika za podmjeru 6.3., početna alokacija u iznosu od 279 milijuna kuna, predviđena za financiranje projekata pristiglih na taj natječaj, povećana je na 344 milijuna kuna čime je omogućeno financiranje 3.082 projekta.

Uspjeh podmjere 6.3.

Potpore u okviru podmjere 6.3. dodjeljuju se malim poljoprivrednim gospodarstvima ekomomske veličine između 2.000€ i 8.000 €, za razna ulaganja u razvoj gospodarstva (kupnja poljoprivredne mehanizacije i opreme, uređenje zemljišta i podizanje novih trajnih nasada, rekonstrukcije postojećih trajnih nasada, kupnje novog poljoprivrednog zemlijšta i životinja, izgradnja i/ili opremanje objekata za preradu, prodaju i prezentaciju proizvoda i dr.)

Natječaji za mjeru 6.3. ove se godine neće raspisivati na nacionalnoj razini, kako je to bilo do sada, budući da je ukupna alokacija kroz tri natječaja uspješno iskorištena, što ovu mjeru čini jednom od najuspješnijim.

Svi oni koji do sada nisu iskoristili potporu iz ove mjere a ispunjavaju uvjete, mogu se prijaviti na natječaj iz iste mjere koji će provoditi LAG-ovi, ukoliko je ista predviđena strategijom LAG-a.  Veliki broj LAG-ova ovu je mjeru proveo 2018.godine.