Bespovratne potpore za turističku djelatnost u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Status natječaja: Otvoren

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko – dalmatinske županije za 2019. godinu.

Program se provodi putem dvije mjere: Mjera I Podizanje kvalitete postojećih Objekata u domaćinstvu na području cijele SDŽ, te Mjera II Poticanje kategoriziranja većeg broja novih Objekata u domaćinstvu, kategorije „Kuća za odmor” u zaleđu SDŽ.

Poziv je na službenoj mrežnoj stranici objavljen 22.veljače 2019. godine a bit će otvoren 30 dana od dana objave,

Mjera I Podizanje kvalitete postojećih Objekata u domaćinstvu u SDŽ

Prihvatljivi korisnici – Tko se može prijaviti?

Fizičke osoba koja pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači koji imaju prijavljeno prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije

Prihvatljivi projekti:

Objekt u koji se ulaže mora, u trenutku prijave na Javni poziv, posjedovati valjano rješenje o kategorizaciji od minimalno 3*. Ukoliko se u objektu nalazi više smještajnih jedinica, barem polovina smještajnih jedinica mora biti kategorizirano s 3*

Ulaganje za koje se traži potpora mora se odnositi na prijavljeni Projekt, a prihvatljivi su računi ne stariji od 01.01.2019.

Prihvatljive aktivnosti

 • Ekološko certificiranje smještajnih jedinica u domaćinstvu
 • Uređenje te opremanje novih dječjih igrališta i sportskih terena
 • Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena na području zaleđa splitsko-dalmatinske županije
 • Ugradnja i opremanje isključivo novih hidromasažnih bazena za vanjsku ili unutarnju upotrebu
 • Prilagodba postojećih objekata u domaćinstvu za smještaj osobama s invaliditetom
 • Nabavka sportske opreme za razvoj aktivnih oblika turizma

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

do 30.000,00 kn, a maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova za izgradnju novog bazena
do 20.000,00 kn, a maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova za ostale projekte

Mjera II Poticanje kategoriziranja većeg broja novih Objekata u domaćinstvu, kategorije „Kuća za odmor” u zaleđu SDŽ

Prihvatljivi korisnici – Tko se može prijaviti?

 • Fizičke osobe budući privatni iznajmljivači koji će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta “Kuća za odmor” u zaleđu SDŽ koji
  • imaju prijavljeno prebivalište na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije minimalno godinu dana ili dulje računajući od datuma objave ovog Javnog poziva
  • Korisnik te članovi kućanstva Korisnika nikada nisu posjedovali rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Prihvatljivi projekti:

Objekt koji je u prethodne dvije godine bio predmet sufinanciranja iz javnog izvora financiranja, nema pravo na bespovratna sredstva iz navedenog Programa.

Ulaganje za koje se traži potpora mora se odnositi na prijavljeni Projekt, a prihvatljivi su računi ne stariji od 01.01.2019.

Prihvatljiva aktivnost: Obnova, uređenje i/ili opremanje postojeće zgrade i okućnice te izgradnja bazena

Prihvatljivi troškovi: Svi troškovi obnove, uređenja i opremanja postojeće zgrade kao i troškovi izgradnje novog bazena, sunčališta, ugradnja bazenske tehnike, troškovi izrade projektne dokumentacije te izrade geodetsko/situacijskog nacrta

Obveze korisnika – rezultati projekta

Po realizaciji Projekta objekt mora ispunjavati propisane minimalne uvjete za kategoriju 3* ili više, kategorija objekta „Kuća za odmor”, a sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16; NN 61/16; NN 69/17).

Sve aktivnosti se provode u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17), a s ciljem stavljanja objekta u funkciju „Objekt u domaćinstvu” kategorija „Kuća za odmor”

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Do 75.000,00 kn, a maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova.

Za obje mjere vrijedi da korisnik koji je u prethodne dvije godine ostvario pravo na bespovratna sredstva u visini od 10.000,00 kn ili više, odnosno objekt koji je u prethodne dvije godine bio sufinanciran iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije s iznosom od 10.000,00 kn ili više, nema pravo na bespovratna sredstva iz ovog Programa.

Ukoliko je Korisnik u prethodne dvije godine ostvario bespovratna sredstva manja od 10.000,00 kn, odnosno objekt je u prethodne dvije godine bio predmet sufinanciranja Splitsko-dalmatinske županije s manje od 10.000,00 kn ima pravo na bespovratna sredstva iz ovog Programa ukoliko je zbroj prethodno odobrenih sredstava i traženih sredstava maksimalno 30.000,00 kn.