Potpore za sustave grijanja i hlađenja uz korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  objavio je natječaj za bespovratne potpore za ugradnju sustava za grijanje/hlađenje korištenjem obnovljivih izvora energije  u obiteljskim kućama. Natječaj je otvoren do kraja 2018.godine.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi – za što se mogu ostvariti bespovratne potpore?

Prihvatljive aktivnosti: Potpore se mogu ostvariti za postavljanje jednog novog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije

 • Na biomasu: S kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirloitičkim kotlom na drva za grijanje prostora i/ili potrošne vode
 • Ili s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje

Uvjeti:

 1. Financira se ugradnja sustava u  obiteljske kuće – zgrade u kojima je minimalno 50% površine stambene namjene
 2. Površina zgrade je maksimalno 600 m2
 3. Zgrada može imati maksimalno 3 stambene jedinice (maksimalno 3 zasebna stana)
 4. Prijavitelj je vlasnik ili suvlasnik kuće
 5. Zgrada je legalizirana

Prihvatljivi troškovi: 

 • Izrada glavnog projekta
 • Provođenje stručnog nadzora
 • Nabava i ugradnja sustava
  • Na biomasu
  • S dizalicom topline

Iznos bespovratne potpore

Lokacija Područja od posebne državne skrbi i I.skupina otoka Brdsko-planinska područja i II.skupina otoka Ostala područja
Naziv troška Iznos i intenzitet potpore
Trošak izrade glavnog projekta Do 80%, ne više od 4.000,00 kn Do 60%, ne  više od 3.000,00 kn Do 40%, ne više od 2.000,00 kn
Provođenje stručnog nadzora Do 80%, ne više od 2.000,00 kn Do 60%, ne  više od 1.500,00 kn Do 40%, ne više od 1.000,00 kn
Nabava i ugradnja sustava na biomasu Do 80%, ne više od 29.000,00 kn Do 60%, ne više od 21.750,00 kn Do 40%, ne više od 14.500,00 kn
Nabava i ugradnja sustava s dizalicom topline Do 80%, ne više od 39.000,00 kn Do 60%, ve više od 29,250,00 kn Do 40%, ne više od 19.500,00 kn

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

 • Popunjeni prijavni obrazac s prilozima
 • Potpisana izjava svih suvlasnika kuće, ako je primjenjivo
 • Glavni projekt  ovlaštenog ing. s troškovnikom opreme, radova i usluga

 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja

 • ZK izvadak ne stariji od 30 dana

 • Akt o legalnosti građevine

 • Potvrdu Katastra o istovjetnosti čestica

 • Ako zgrada ima karakter kulturnog dobra: Prethodno odobrenje naldženog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture…

 • Druga odobrenja ako su potrebna ili ovjerenu izjavu ovlaštenog ing. da ista nisu potrebna

 • Isplata potpore:

  Isplata potpore vrši se nakon izvršenog ulaganja, a ulaganje ne smije započeti prije predaje zahtjeva niti završiti prije odluke/ugovora o dodjeli.

  Više:  http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/