Bespovratne potpore za aktivnosti članova Mreže za ruralni razvoj

Status natječaja: Otvoren 

9.11.2018. godine objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava u skladu s Pravilnikom o Mreži za ruralni razvoj.
Svrha Poziva je provedba aktivnosti iz Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Mreže za ruralni razvoj. Ukupan iznos raspoloživih sredstava bespovratne potpore iznosi 250.000,00 kuna.

Poziv u udjelu 85% financiraju EU fondovi –  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, putem Programa ruralnog razvoja do se 15% financira iz proračuna RH.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelj su članovi Mreže,  koji su to postali do dana objave ovog Poziva i imaju aktiviran korisnički račun zaključno s danom i vremenom početka podnošenja prijava te  imaju sjedište na području Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti

Bespovratne potpore u okviru ovog poziva mogu se ostvariti za sufinanciranje:

a) događaja koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol,konferencija, simpozij, sajam i sl.)

b) istraživanja/analize/studije

c) promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d)

d) studijska putovanja u vezi provedbe Programa, ZPP odnosno ispunjavanja ciljeva Mreže

Prihvatljivi troškovi

U okviru prihvatljivih aktivnosti za bespovratne potpore prihvatljivi su troškovi:
A) Događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol,konferencija, simpozij, sajam i sl.):

 • usluge stručnjaka za provedbu aktivnosti
 • najam prostora i opreme za provedbu aktivnosti (uključujući tehničko osoblje)
 • konsekutivno/simultano prevođenje (uključujući opremu i tehničko osoblje)
 • hrana i piće za sudionike aktivnosti
 • promidžba aktivnosti (objave o aktivnosti putem svih oblika medija, potrošni materijal za provedbu aktivnosti, izrada promidžbenih materijala u vezi aktivnosti)
 • troškovi smještaja za sudionike aktivnosti.

B) Istraživanja/analize/studije:

 • usluge stručnjaka za provedbu aktivnosti
 • promidžba aktivnosti (potrošni materijal za provedbu aktivnosti, tiskanje rezultata
  istraživanja/analize/studije)

C) Promidžbeni materijali (koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d)):

 • promidžbeni materijal (izrada promidžbenog materijala – brošura, video materijal i slično).

D) Studijska putovanja

 • troškovi prijevoza
 • troškovi smještaja
 • dnevnica
 • kotizacija
 • konsekutivno/simultano prevođenje (uključujući opremu i tehničko osoblje).

Financijska alokacija i  iznos  bespovratne potpore

Najniži iznos potpore po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV).
Najviši iznos potpore po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV).

Rokovi

Prijave za bespovratne potpore u okvuru ovoga Poziva mogu se   podnositi od 14. studenog 2018. godine od 12:00 sati do 21. studenog 2018. godine do 12:00 sati.