Vlada usvojila Programe Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj   i  Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

Program  Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj kreditirat će projekte sufinancirane iz Programa ruralnog razvoja,  uz kamatne stope od 0,5% do 1%.

Kreditiranje projekata vrši se putem: mjere 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i  mjere 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ ili razvoj poljoprivrednih proizvoda; mjere 6.4. Ulaganja u razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti u te mjere 8.6.2. Ulaganja u šumarske tehnologije,  preradu  i marketing šumskih proizvoda.

Kreditiranje će se vršiti putem HAMAG-a korisnici mogu biti  mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva  prema uvjetima gore navedenih mjera.

Programi su sufinancirani sredstvima  Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine Vlada je donijela Odluku o usvajanju “Programa Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj i ruralni turizam i Programa “Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj”.

Program  Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

Cilj  Programa je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

ProgramMikro i mali zajmovi za ruralni razvo je namijenjen financiranju osnovnih sredstava (materijalne i nematerijalne imovine) i ulaganjima u obrtni kapital povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) ulaganjem u osnovna sredstva.

Uvjeti  Programa Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

Značajka/Proizvod (financijski instrument) Mikro zajam za ruralni razvoj Mali zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos zajma Od 1.000 eura do 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva Od 25.000,01 eura do 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Namjena zajma

osnovna sredstva

obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

osnovna sredstva

obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

Minimalni rok otplate 12 mjeseci 12 mjeseci
Maksimalni rok otplate 5 godina 10 godina
Kamatna stopa

0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Naknada za obradu zahtjeva 0% 0%
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

Program vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Cilj ovog Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

Program Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će subjektima maloga gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja.

Cilj ovog Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

Uvjeti  Programa Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

ZNAČAJKA/INSTRUMENT Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj
Ciljana skupina mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Maksimalni iznos jamstva 1.300.000,00 eura
Maksimalna stopa jamstva

do 70%

do 80% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor

Minimalno trajanje jamstva 12 mjeseci
Maksimalno trajanje jamstva 15 godina
Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo osnovna i povezana obrtna sredstva
Udio obrtnih sredstava do 200.000 eura, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši
Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva)

0,25% iznosa odobrenog jamstva

0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor

Obuhvat jamstva glavnica kredita

Programi su sufinancirani sredstvima  Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.