Natječaj za male poljoprivrednike LAG  Mentorides

Status Natječaja: Otvoren. Prijave se podnose od 29. lipnja 2018. do 31. srpnja 2018. godine. 

LAG Mentorides raspisala je  natječaj za Mjeru 1.1.1. LAG Strategije, sukladan Podmjeri 6.3. TO 6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine.  Ukupan iznos raspoloživih sredstava  je 2.216.790,00 kn, a visina potpore po projektu iznosi 110.839,50 kuna (15.000 eura).

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja LAG obuhvata i to: gradovi: Pag, Novalja i Rab te općine: Kolan, Povljana, Lopar. Projekti se također moraju provoditi na navedenom području obuhvata LAG-a.

Pogledajte i druge LAG Natječaje.

Prihvatljive aktivnosti:

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Rok za podnošenje prijava: Prijave se mogu podnositi od 29. lipnja 2018. do 31. srpnja 2018. godine godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.