Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 na javnom savjetovanju

Upute za prijavitelje za  Poziv na dostavu projektnih prijedloga  Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2 nalaze se na portalu e-savjetovanje te se svi zainteresirani mogu uključiti u predlaganje.

Aktualno: Objavljen natječaj Internacionalizacija MSP

Prema nacrtu Uputa za prijavitelje prihvatljive aktivnosti i troškovi ulaganja su:

 • Nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je upisan u baze expodatabase.com i/ili http://www.auma.de.
  • Prihvatljivi troškovi: Kotizacije; najam izložbenog prostora; postavljanje, uređenje, opremanje i priprema štanda s potrebnim priključcima, najam opreme, upis u katalog izlagača, prijevoz i osiguranje izložbenih primjeraka, putne troškove za zaposlenike – dnevnice i smještaj; usluge prevoditelja
 • Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač.
  • Prihvatljivi troškovi: Najam dvorane, izdaci za tehničku opremu, usluge prevoditelja, PR potpora.
 • Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.
  • Prihvatljivi troškovi: Izrada analize tržišta; izrada strategije izvoza; izrada analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.
 • Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH.
  • Prihvatljivi troškovi: Izrada promotivnog materijala.
 • Sudjelovanje na B2B poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova izvan RH.
  • Prihvatljivi troškovi: Kotizacije za 2 zaposlenika – putni troškovi, dnevnice i smještaj.
 • Informiranje i vidljivost sukladno EU smjernicama http://bit.ly/2oi4m94
 • Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta

Prihvatljivi projekti Mjesto provedbe mora biti JLS u kojoj Prijavitelj, u trenutku podnošenja prijedloga, ima sjedište. Održivost rezultata projekta moraju se osigurati 3 godine nakon završetka provedbe.

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga, a projekt ne smije završiti prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji: Također prema nacrtu Uputa za prijavitelje prihvatljivi prijavitelji su  mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prijavitelj mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projekte aktivnosti te mora imati barem 1 zaposlenika na temelju sati rada.

Iznos i intenzitet potpore

Minimalno: 100.000,00 kuna

Maksimalno: 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća i to:

Za srednje poduzeće – do 65% prihvatljivih troškova
Za mikro i malo poduzeće – do 85% prihvatljivih troškova

Rokovi

Rokovi zaprimanja projektnih prijava, kao i rokovi provedbe projekta bit će definirani po objavi Natječaja  Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2